Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Open
X
Procedura VAT marża przy sprzedaży samochodów używanych

Procedura VAT marża przy sprzedaży samochodów używanych

Opublikowany 29 May 2017

Wyrok TSUE z dnia 18 maja 2017 r.
(sygn. akt C-624/15) został wydany w sprawie, w której zakwestionowano
litewskiej spółce prawa do zastosowania procedury VAT-marża w związku ze
sprzedażą przez te spółkę samochodów używanych.
Spółka litewska nabywała
przedmiotowe samochody od spółki duńskiej, która wystawiała faktury VAT
dokumentujące to nabycie z wykazanym podatkiem VAT - zwolniony / VAT-marża.
Następnie, spółka litewska odsprzedawała te samochody na rzecz osób fizycznych
bądź osób prawnych, korzystając z opodatkowania podatkiem VAT tych transakcji
zgodnie z procedura VAT-marża.
Z uwagi na nieprawidłowości po
stronie duńskiego kontrahenta w zakresie rozliczeń podatku VAT, litewskie
organy skarbowe zakwestionowały również możliwość stosowania procedury
VAT-marża przez spółkę litewska.
TSUE zajął jednak stanowisko, iż
organy podatkowe państwa członkowskiego nie mogą odmówić podatnikowi
zastosowania procedury VAT-marża (który otrzymał od kontrahenta fakturę
VAT-marża / zwolniony) nawet jeśli okaże się, ze kontrahent tego podatnika w
rzeczywistości nie zastosował takiej procedury.
Ewentualne zakwestionowanie
prawidłowości rozliczenia może opierać się na ustaleniu braku dobrej wiary po
stronie podatnika albo niedochowania przez niego należytej staranności.

Joanna Gawryluk-Dąbrowska - Skarbnik FORS

Link do informacji:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d6bf066cfc272a4e98bc2ea399945d5efc.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaxePe0?text=&docid=190787&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=393271()