Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Open
X
Sukces Międzynarodowej Konferencji „Recykling 2017”

Sukces Międzynarodowej Konferencji „Recykling 2017”

Opublikowany 09 December 20161 grudnia 2016 r. w Warszawie w Hotelu NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM odbyła się pierwsza w Polsce Międzynarodowa Konferencja poświęcona recyklingowi samochodów pod nazwą „Recykling 2017”. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów, a honorowy patronat objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Rozwoju. Udział w Konferencji wzięło wielu znamienitych gości – byli przedstawiciele Rządu i Parlamentu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele branży z kraju i z zagranicy, w tym m.in.  Szwajcarii, Nigerii, Anglii, Estonii i Rosji.

Konferencję otworzył Wiceprezes NFOŚiGW Roman Wójcik, który podziękował za 10 lat współpracy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Głos zabrał również  Wiceminister Finansów Wiesław Jasiński, który przedstawił stan trwających w Parlamencie prac nad zmianą ustawy o podatku akcyzowym. Pan Minister podziękował także przedstawicielom FORS za udział w debacie nad kształtem  tego podatku i zgłoszenie wielu cennych uwag i spostrzeżeń.

Prezentację otwierającą przedstawił Adam Małyszko – Prezes Stowarzyszenia FORS. Prezentacja  stanowiła podsumowanie 10 ostatnich lat recyklingu pojazdów w Polsce, przypominając wszystkim jak wiele zakrętów towarzyszyło prowadzącym stacje demontażu i jak trudno było niekiedy nadążyć za
zmianami legislacyjnymi i wyzwaniami nieprzewidywalnego rynku. Z przedstawionego przez Prezesa stanu branży
 płynęło jednak ważne przesłanie, że dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców, współpracy i wzajemnej wymianie doświadczeń, dziś wielu Członków Stowarzyszenia prowadzi doskonale prosperujące, nowoczesne stacje demontażu pojazdów. Jednocześnie Prezes FORS zadeklarował dalszą pracę Stowarzyszenia na rzecz recyklingu samochodów w Polsce, przedstawiając główne cele  na najbliższy czas, jak choćby dążenie do uszczelnienia ewidencji pojazdów, reforma służb kontrolnych, prace nad mechanizmami gwarantującymi rentowność stacji demontażu.

Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW Jarosław Roliński podsumował wieloletnią współpracę z prowadzącymi stacje demontażu i wyraził otwartość Funduszu na inicjatywy
wychodzące z naszego środowiska.

Nauka płynąca z doświadczenia oraz szacunek dla przeszłości są niezwykle ważnym czynnikiem w osiąganiu sukcesu, co uświadomił nam w swoim wystąpieniu Pan Cezary Lichodziejewski,
założyciel Stowarzyszenia FORS oraz jego pierwszy Prezes.

W krótkich wystąpieniach senator Grzegorz Peczkis i poseł Dariusz Piontkowski zadeklarowali współpracę ze Stowarzyszeniem w sprawach dotyczących rozwiązywania problemów branży w tym
m.in. przy porządkowaniu CEPiKu. Poseł Piontkowski zapowiedział, że w marcu planowane jest posiedzenie Komisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, które w całości poświęcone będzie branży recyklingu pojazdów, identyfikacji problemów i możliwości ich rozwiązania.

Główna część Konferencji  dedykowana była przyszłości, a zwłaszcza perspektywom, jakie rysują się przez branżą. Znakomite prezentacje zagranicznych gości ukazały ogromne możliwości, jakie daje dzisiejsza technika, w tym Internet, a także standard od jakiego zmierzać powinny polskie firmy, by osiągnąć sukces i zapewnić sobie stabilną mocną pozycję w biznesie.

Sven Kimmel z Estonii zaprezentował nieograniczone możliwości handlu częściami, jakie dają popularne aukcje internetowe np. Ebay. Pokazał, jak skutecznie i efektywnie korzystać z tych narzędzi, jak prowadzić magazyn, opisywać części i jak je ewidencjonować, by zwiększać zysk z ich sprzedaży.

Walter Frauenknecht ze Szwajcarii podzielił się ze słuchaczami swoim ogromnym doświadczeniem prowadzącego stację demontażu w trzecim pokoleniu. Zwrócił uwagę na wyzwania, którym stacja
demontażu musi dziś sprostać: wysokie standardy w firmie, wysoka jakość obsługi, wysoka jakość sprzedawanych części, objęcie sprzedawanej części gwarancją, współpraca międzynarodowa w ramach EGARY, zmierzająca do poprawy relacji recyklera z innymi uczestnikami systemu, jak producent i ubezpieczyciel.

Kenneth Okafor z Nigerii przedstawił fascynujący rynek motoryzacyjny oraz rynek części zamiennych w
Afryce. Wszyscy byliśmy zdumieni odmiennością i nieograniczonymi wręcz możliwościami rynku nigeryjskiego.

Nowe perspektywy wykorzystania surowców samochodowych, na tle zmieniających się trendów w motoryzacji, w niezwykle ciekawy sposób przedstawił dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski, który
dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu, potrafi dostrzec ogromny potencjał drzemiący w odpadach, jakimi są wyeksploatowane pojazdy hybrydowe czy elektryczne.

Prezentowane zagadnienia i doświadczenia zagranicznych gości  z pewnością rozbudziły wyobraźnie uczestników i zainspirowały do kreatywnych pomysłów. Zamknęliśmy za sobą pewien etap, zakończyliśmy okres dofinansowań w recyklingu pojazdów. Równocześnie otworzyliśmy kolejny, stawiający nowe wyzwania, ale też dający nowe możliwości etap w funkcjonowaniu recyklingu. Nikt
nie miał wątpliwości, że w branży drzemie ogromny potencjał, a współpraca i wymiana poglądów nie tylko na forum krajowym, ale też z udziałem przedstawicieli branży z zagranicy, pomoże odnaleźć się przedsiębiorcom w zmieniających się realiach rynkowych i wyznaczyć własną drogę do osiągnięcia
sukcesu.

Szanowni Państwo, dziękujemy wszystkim za udział w Konferencji, za wiele ciepłych słów uznania i podziękowań za organizację pierwszego w naszym kraju międzynarodowego spotkania przedstawicieli branży recyklingu pojazdów, przedstawicieli Rządu i Parlamentu oraz świata nauki.

Dziękujemy naszym sponsorom i patronom medialnym.

Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja zapoczątkuje cykl spotkań z udziałem gości zagranicznych, że w przyszłym i kolejnych latach również będziemy mieli okazję poznać rozwiązania funkcjonujące w innych krajach i nowinki technologiczne, które mogą wspomóc pracę stacji demontażu, wymienić się doświadczeniami i podyskutować o kierunkach zmian w branży.

Jeszcze raz w imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za udział. 

Zarząd Stowarzyszenia FORSFotorelacja z Międzynarodowej Konferencji Recykling 2017Ten tekst możesz zmienić w zakładce konfiguracja, pozycja: tracking_pl