25 czerwca 2018

Absurdy proponowanych nowelizacji.

Szanowni Państwo.
W zał. projekty rozporządzeń dotyczące monitoringu magazynowanych odpadów oraz wymagań przeciwpożarowych.
Projekt rozporządzenia dotyczącego  monitorowania warunków atmosferycznych oraz wskazanie osoby rejestrującej obraz!
To tylko niektóre z niezrozumiałych zapisów proponowanej nowelizacji.  Natomiast proponowane wymagania przeciwpożarowe w wielu przypadkach ze względów technicznych będą niewykonalne.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy