Akty prawne oczekujace na ogłoszenie

W zakładce AKTY PRAWNE została utworzona nowa podzakładka AKTY PRAWNE OCZEKUJĄCE NA OGŁOSZENIE. Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana o akty prawne istotne dla branży, które oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim.

Przykładowo obecnie na ogłoszenie oczekują:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska  w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

2.Obwieszczenie Marszałka Sejmu   Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o   recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu

 

Zachęcamy do korzystania z nowości.