6 czerwca 2019

Dodano do projektu zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach zmiany w prawie o ruchu drogowym.

Niespodziewanie dodano do projektu zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach zmiany w prawie o ruchu drogowym, między innymi kary za nie zgłoszenie faktu nabycia zbycia pojazdu.

Projekt trafił do Sejmu.

Wiecej…projekt

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy