Dołącz do nas

Przystąpienie do FORS Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich i wysłać deklarację e- mailem na adres sekretariat@fors.pl  lub  faxem pod numer (22) 8740114. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału. Członkowie wspierający oraz członkowie prowadzący stację demontażu pojazdów, punkt zbierania pojazdów, działalność konsultingową, gospodarczą w zakresie recyklingu opłacają roczną składkę członkowską w czterech ratach po 225 zł każda w terminie do końca każdego kwartału (ustalenia z Walnego Zebrania 2006). Członkowie będący osobami fizycznymi płacą roczną składkę jednorazowo w wysokości 50 zł do końca I kwartału. Dla członków Stowarzyszenia prowadzony jest specjalny dział z ograniczonym dostępem, który  umożliwia bardziej efektywną działalność w systemie recyklingu samochodów. Pobierz deklarację członkowską : Składki członkowskie prosimy wpłacać na konto: Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa Numer konta: 66 1240 5921 1111 0000 4757 2007 BANK  PEKAO S.A. Oddział w Warszawie. W rozliczeniach zagranicznych numer rachunku należy dodatkowo poprzedzić literami identyfikacyjnymi kraju np. PL oraz podać numer swift naszego banku w postaci jak poniżej: PL66 1240 5921 1111 0000 4757 2007 Swift code: PKOPPLPW