News

Opinia FORS do projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków ppoż.

18 June 2019

Pismo FORS/096/2019 dotyczące uwag do Projektu z dnia 03.06.2019 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej .pdf

More

Informacja w sprawie rozpatrzenia projektu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych niektórych ustaw , w tym ustawy o odpadach oraz ustawy prawo o ruchu drogowym

14 June 2019

W sprawie rozpatrzenia projektu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych niektórych ustaw , w tym ustawy o odpadach oraz ustawy

More

Udział Prezesa FORS Adama Małyszko w posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska w dn. 13.06.2019 r.

14 June 2019

W dniu wczorajszym 13. 06.2019 r. Prezes FORS Adam Małyszko podczas odbywającego się w Sejmie  Posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska zaapelował o przesunięcie terminu złożenia wniosków o

More

Stowarzyszenie FORS organizuje Spotkanie Warsztatowe, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku w Warszawie

12 June 2019

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS zaprasza Państwa na „Spotkanie warsztatowe”, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku w Warszawie przy ul.

More

Załącznik do Projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

11 June 2019

Szanowni Państwo na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się Załącznik nr 1 do Projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie

More

join us

You can become a member of the Car Recycling Forum Association anytime. The rules are simple: you must complete one of the three membership declarations. After the appropriate resolution has been adopted by the Board, the candidate becomes a member of the Association. The secretary office reminds you to pay the premium by sending a statutory note at the end of each quarter.

Join us

Partners