Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Open
X
Informacja z posiedzenia Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, które odbyło się w dn. 12.12.2018 r.

Informacja z posiedzenia Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami, które odbyło się w dn. 12.12.2018 r.

Opublikowany 13 December 2018

W dniu wczorajszym, tj. 12.12.2018 r., na wniosek  Stowarzyszenia FORS,
odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami.

Tematem spotkania była „Informacja Ministra Środowiska nt. wdrażania nowelizacji ustawy o odpadach.” Niestety z powodu trwającego szczytu klimatycznego COP 24 na spotkanie nie przybył Minister Środowiska. Ministerstwo Środowiska reprezentowała Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Pani Bogusława Brzdąkiewicz, która przedstawiając działania podjęte w celu wdrożenia nowelizacji ustawy o odpadach, stwierdziła, że zbyt krótki okres obowiązywania nowych przepisów nie pozwala na pełną ocenę funkcjonowania wprowadzonych rozwiązań. Podkreśliła jednocześnie, że w trzymiesięcznym okresie obowiązywania ustawy znacząco spadła liczba pożarów odpadów.

Niestety potwierdziły się nasze obawy i pomimo zapewnień pani Dyrektor o intensywnych pracach nad projektami rozporządzeń, w najbliższym czasie rozporządzenia nie będą wydane - jednym z powodów jest potrzeba notyfikacji rozporządzenia w Komisji Europejskiej, która ma 3 miesiące na rozpatrzenie projektu.

Ponadto, zarówno strona rządowa, jak i liczne grono przybyłych gości reprezentujących różne branże, widzą potrzebę dalszych zmian treści projektowanych aktów. Pani Dyrektor podkreśliła, że w toku konsultacji tych projektów uwzględnionych zostało szereg zgłoszonych uwag.

Natomiast Pani Izabela Szadura, Dyrektor Departamentu Kontroli Gospodarowania Odpadami w GIOŚ podkreśliła lepszą współpracę Inspekcji z Policją, Prokuraturą, Strażą Pożarną i znaczący wzrost ilości interwencji w zakresie gospodarowania odpadami.

Po wypowiedziach strony rządowej, Pani Agnieszka Misiejuk v-ce Prezes FORS, przedstawiła
główne problemy zgłaszane przez przedsiębiorców, zwracając szczególna uwagę na
upływające terminy na dostosowanie się do zmian, brak rozporządzeń oraz znaczące koszty dostosowania się do nowych regulacji, apelując o dalsze konsultacje i rozważenie wydłużenia terminów instalacji monitoringu, czy też uzyskania nowych decyzji. Do Ministerstwa Środowiska, za pośrednictwem Komisji, przekazano przygotowane przez FORS pytania szczegółowe. Kiedy otrzymamy odpowiedzi? Pytanie pozostaje bez odpowiedzi.

Pozostałe organizacje w podobnym tonie, bardzo krytycznie oceniły zarówno ustawę, projekty rozporządzeń, jak i sposób wdrażania ustawy w życie. Pod koniec posiedzenia, Pan Adam Małyszko Prezes FORS, zaapelował o rozważenie zmiany prawa i umożliwienie wydawania
decyzji sektorowych na gospodarowanie odpadami na czas nieokreślony, a nie jak
dotychczas – na 10 lat. Jednocześnie podał przykład amortyzacji stacji demontażu, która wynosi 40 lat, podczas gdy decyzja może być wydana maksymalnie na lat 10. W przypadku zmian w prawie  przedsiębiorca, po wygaśnięciu aktualnej  decyzji, może nowej decyzji już nie uzyskać. Podkreślił jednocześnie, że prowadzący stacje demontażu, jako jedyni nie mogą
pobrać opłaty za zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych - pojazdów wycofanych
z eksploatacji i mogą nie udźwignąć kolejnych kosztownych obowiązków, zwłaszcza
przy ciągłym dużym poziomie szarej strefy.

W załączeniu:

Informacja Ministerstwa

Pytania FORS

Link do transmisji
 

Ten tekst możesz zmienić w zakładce konfiguracja, pozycja: tracking_pl