22 listopada 2018

Jesienne posiedzenie Europejskiej Grupy Recyklerów Pojazdów EGARA 2018

Jesienne posiedzenie Europejskiej Grupy Recyklerów Pojazdów EGARA 2018
Opublikowany 22 November 2018

Jesienne posiedzenie Europejskiej Grupy Recyklerów
Pojazdów EGARA 2018, miało miejsce w Brukseli, w dniu 16. listopada.

Podczas tegorocznego spotkania reprezentowaliśmy Polskę w gronie przedstawicieli z takich krajów jak Anglia, Dania, Holandia, Norwegia, Finlandia, Estonia, Francja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry oraz Hiszpania. Ponadto w spotkaniu uczestniczyła również Artemis Hatzi – Hull, odpowiedzialna w Komisji Europejskiej za dyrektywę dotyczącą wyeksploatowanych pojazdów.

Artemis Hatzi – Hull w swoim wystąpieniu podsumowała osiągnięcia Dyrektywy 2000/53/WE, która jej zdaniem odniosła wielki sukces, angażując w system wszystkich ekonomicznych operatorów związanych z pojazdami, jak ich producenci i importerzy, producenci nowych części samochodowych i ubezpieczyciele.
Dyrektywa została transponowana we wszystkich krajach UE, przyczyniając się do tego, iż większość wyeksploatowanych pojazdów jest demontowana w autoryzowanych stacjach demontażu, a ich ilość w poszczególnych krajach znacznie wzrosła. Również jakość demontażu prowadzonego na stacjach, jest organizowana z dużą dbałością o środowisko. Dyrektywa doprowadziła także do sytuacji, w której producenci pojazdów projektują je z myślą o recyklingu i środowisku, co ułatwia działanie zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, tzw. zrównoważonego rozwoju (circular economy). Komisja przyznaje jednak, że do wyzwań Dyrektywy nadal należą pojazdy demontowane w szarej strefie, a także nierzetelne dane dotyczące statystyk parku samochodowego w poszczególnych krajach członkowskich.

Sytuacja w recyklingu pojazdów, według przedstawicieli znacznej większości wymienionych
na wstępie krajów, jest podobna – szara strefa na poziomie 50% jest nie do zaakceptowania, a obarczanie jedynie stacji demontażu odpowiedzialnością za osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu wyeksploatowanych aut stoi w sprzeczności z przekonaniem Komisji, że udało się zaangażować wszystkich operatorów wskazanych w Dyrektywie do współpracy na rzecz środowiska.

Wszystkie kraje uczestniczące w spotkaniu, zostały poproszone przez Artemis Hatzi – Hull o przygotowywanie opracowania zawierającego dane statystyczne na temat sytuacji pojazdów wycofanych z eksploatacji, rozległości szarej strefy i niedoskonałości krajowych systemów rejestracji pojazdów. Jest to dobry moment na zebranie tych informacji, ponieważ w pierwszym kwartale 2019 roku Dyrektywa 2000/53/WE, będzie podlegała weryfikacji i ocenie jej skuteczności.

Jednym z dominujących tematów spotkania były pojazdy elektryczne, głównie z uwagi na innowacyjną technologię, która stanowi wyzwanie dla prowadzących stacje demontażu. Niestety dotychczas żaden kraj nie może pochwalić się uregulowaniami w kwestii procedur transportu, magazynowania czy demontażu pojazdów elektrycznych i pochodzących z nich baterii. W Norwegii pojazdy te w dynamicznym tempie zyskują na popularności i niebawem będziemy mogli przyjrzeć się procedurom wypracowanym przez Norwegów.

Podczas posiedzenia Michael Abracham, przedstawiciel Szwecji, zaprezentował film, pokazujący niebezpieczeństwo jakie niosą za sobą poduszki powietrzne TAKATA, montowane w różnych markach samochodów. Warto zapoznać się z materiałem. Film, wraz z listą aut jest już dostępny na naszej stronie.

 

Z wyrazami szacunku

Marta Witkowska

Wiceprezes Stowarzyszenia FORS

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy