Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Open
X

Jesienne posiedzenie Europejskiej Grupy Recyklerów Pojazdów EGARA 2018

Opublikowany 22 November 2018


Jesienne posiedzenie Europejskiej Grupy Recyklerów
Pojazdów EGARA 2018
, miało miejsce w Brukseli, w dniu 16. listopada.

Podczas tegorocznego spotkania reprezentowaliśmy Polskę w gronie przedstawicieli z takich krajów jak  Anglia, Dania, Holandia, Norwegia, Finlandia, Estonia, Francja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry oraz Hiszpania. Ponadto w spotkaniu uczestniczyła również Artemis Hatzi – Hull, odpowiedzialna w Komisji Europejskiej za dyrektywę dotyczącą wyeksploatowanych pojazdów.

Artemis Hatzi – Hull w swoim wystąpieniu podsumowała osiągnięcia Dyrektywy 2000/53/WE, która jej zdaniem odniosła wielki sukces, angażując w system wszystkich ekonomicznych operatorów związanych z pojazdami, jak ich producenci i importerzy, producenci nowych części samochodowych i ubezpieczyciele.
Dyrektywa została transponowana we wszystkich krajach UE, przyczyniając się do tego, iż większość wyeksploatowanych pojazdów jest demontowana w autoryzowanych stacjach demontażu, a ich ilość w poszczególnych krajach znacznie wzrosła. Również jakość demontażu prowadzonego na stacjach, jest organizowana z dużą dbałością o środowisko. Dyrektywa doprowadziła także do sytuacji, w której producenci pojazdów projektują je z myślą o recyklingu i środowisku, co ułatwia działanie zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, tzw. zrównoważonego rozwoju (circular economy). Komisja przyznaje jednak, że do wyzwań Dyrektywy nadal należą pojazdy demontowane w szarej strefie,  a także nierzetelne dane dotyczące statystyk parku samochodowego w poszczególnych krajach członkowskich.

Sytuacja w recyklingu pojazdów, według przedstawicieli znacznej większości wymienionych
na wstępie krajów, jest podobna - szara strefa na poziomie 50% jest nie do zaakceptowania, a obarczanie jedynie stacji demontażu odpowiedzialnością za osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu wyeksploatowanych aut stoi w sprzeczności z przekonaniem Komisji, że udało się zaangażować wszystkich operatorów wskazanych w Dyrektywie do współpracy na rzecz środowiska.

Wszystkie kraje uczestniczące w spotkaniu, zostały poproszone przez Artemis Hatzi – Hull o przygotowywanie opracowania zawierającego dane statystyczne na temat sytuacji pojazdów wycofanych z eksploatacji, rozległości szarej strefy i niedoskonałości krajowych systemów rejestracji pojazdów. Jest to dobry moment na zebranie tych informacji, ponieważ w pierwszym kwartale 2019 roku Dyrektywa 2000/53/WE, będzie podlegała weryfikacji i ocenie jej skuteczności.

Jednym z dominujących tematów spotkania były pojazdy elektryczne, głównie z uwagi na innowacyjną technologię, która stanowi wyzwanie dla prowadzących stacje demontażu. Niestety dotychczas żaden kraj nie może pochwalić się uregulowaniami w kwestii procedur transportu, magazynowania czy demontażu pojazdów elektrycznych i pochodzących z nich baterii. W Norwegii pojazdy te w dynamicznym tempie zyskują na popularności i niebawem będziemy mogli przyjrzeć się procedurom wypracowanym przez Norwegów.

Podczas posiedzenia Michael Abracham, przedstawiciel Szwecji, zaprezentował film, pokazujący niebezpieczeństwo jakie niosą za sobą poduszki powietrzne TAKATA, montowane w różnych markach samochodów. Warto zapoznać się z materiałem. Film, wraz z listą aut jest już dostępny na naszej stronie.

Z wyrazami szacunku

Marta Witkowska

Wiceprezes Stowarzyszenia FORS

Ten tekst możesz zmienić w zakładce konfiguracja, pozycja: tracking_pl