Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Open
X
KOMUNIKAT FORS!

KOMUNIKAT FORS!

Opublikowany 12 February 2018W związku z uruchomieniem rejestru, o którym mowa w art.49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z dniem 24 stycznia 2018 r wszyscy wprowadzający pojazdy na polski rynek przed rozpoczęciem działalności muszą uzyskać wpis do rejestru. Do wniosku, który znajduje się na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl należy dołączyć kopię umowy lub umów, o których mowa w art. 11a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub 300 zł w przypadku pozostałych przedsiębiorców.


Przedsiębiorcy wprowadzający pojazdy, którzy rozpoczęli działalność przed 24 stycznia 2018 r muszą dokonać wpisu do rejestru najpóźniej do 24 lipca 2018 r., dołączając powtórnie kopię aktualnej umowy o której mowa w art. 11a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także wnieść opłaty jak wyżej. Należy pamiętać, że „umowa zawarta pomiędzy wprowadzającym pojazd a przedsiębiorcą prowadzącym stacje demontażu pojazdów, która nie uwzględnia liczby pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przez wprowadzającego pojazd nie spełnia warunków umowy” - Pismo Ministerstwa Środowiska z dnia 31 stycznia 2018r- DGO-II.022.205.2017.


Po uzyskaniu numeru rejestrowego wprowadzający pojazdy zobowiązani są do stosowania art. 63, który brzmi:

Art. 63. Podmiot, o którym mowa w art. 57 ust. 1, jest obowiązany umieszczać́

numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalność́cią.”


Przedsiębiorcy, którzy będą prowadzić działalność bez wpisu do rejestru lub nie będą posługiwać się numerem rejestrowym w sporządzanych dokumentach narażeni będą na karę administracyjną w wysokości od 1.000 zł do 1.000.000 zł (art. 194 ust. 3 ustawy o odpadach) oraz karze grzywny lub aresztu (art. 179 ustawy o odpadach) Również ten, kto wbrew przepisom art. 50 ust. 1, art. 59 ust. 1 oraz art. 60 ust. 1 nie składa wniosku o wpis do rejestru, o zmianę̨ wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym, podlega karze aresztu albo grzywny.


Na karę minimum 2000 zł narażeni będą również transportujący odpady bez wpisu do rejestru (art. 195 ustawy o odpadach).


W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich prowadzących stacje demontażu o przekazanie powyższej informacji podmiotom, z którymi współpracują. Sugerujemy również dokonanie przeglądu, pod kątem zgodności z prawem, wcześniej zawartych umów.


Przypominamy, że prowadzący stacje demontażu pojazdów również muszą do 24 lipca 2018r. dokonać wpisu do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa.


Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach bip. poszczególnych Urzędów Marszałkowskich.


W związku z tym, że pojawiło się wiele wątpliwości i interpretacji, Stowarzyszenie FORS wystosowało prośbę o wyjaśnienie niektórych kwestii do Przewodniczącego Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami Pana Posła Dariusza Piontkowskiego. Po uzyskaniu odpowiedzi przekażemy Państwu więcej informacji.

Jeżeli mają Państwo w tej sprawie pytania, można skierować je do sekretariatu stowarzyszenia na adres: sekretariat@fors.pl .


Stowarzyszenie FORS wszystkim swoim Członkom zapewni pomoc w dokonaniu rejestracji.Ten tekst możesz zmienić w zakładce konfiguracja, pozycja: tracking_pl