22 stycznia 2019

KRÓTKIE PODSUMOWANIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

Szanowni Państwo,

Wszystkim uczestnikom, zorganizowanego przez FORS Spotkania informacyjnego, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2019 r. w Warszawie, serdecznie dziękujemy za aktywny udział. Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które wypełniły ankietę (ze 180 osób będących na sali 110 firm wypełniło ankietę). Wyniki tej ankiety przedstawimy Państwu na kolejnym spotkaniu. Mamy nadzieję, że informacje, jakie Państwo otrzymali od prelegentów oraz delegacji z Ministerstwa Środowiska pozwolą Państwu na łagodniejsze przejście przez ogrom niewiadomych, jakie nas spotkają podczas dostosowywania się do nowych wymogów. Zapewniamy Państwa, że cały Zarząd FORS intensywnie poszukuje możliwości złagodzenia istniejących, jak i projektowanych przepisów. W ostatnim czasie odbyliśmy kilkanaście spotkań w tej sprawie. Przyczyniły się one do wprowadzenia wielu korzystnych zmian w projektowanych rozporządzeniach. Wprowadzone zmiany pozwolą Państwu na dostosowanie się do nowych warunków zdecydowanie mniejszym kosztem. Wszystkie nowe informacje będziemy umieszczać na stronie fors.pl.

Zarząd FORS

 

– FOTORELACJA ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy