Materiały, informacje, porady techniczne

1.Katalog mas własnych pojazdów.

2.Dane i formularze stanowiące podstawę do rozliczenia sprawozdania rocznego.

3. Nowe zasady przekazania opon do Centrum Utylizacji Opon.
- Informacja dla chcących korzystać z warunków odbioru opon ustalonych między FORS i CUO
Zbiór zbierających opony pozwalający na określenie odbierającego na podstawie kodu położenia stacji demontażu

4. Materiały ze spotkania informacyjnego FORS które odbyło się w dniu 2007-01-26

5. Materiały ze spotkania informacyjnego FORS które odbyło się w dniu 2008-01-10

6. Materiały z Seminarium FORS które dobyło się w Centrum Konferencyjnym FSO w Warszawie w dniu 22 stycznia 2009 roku.

7. Materiały z Walnego Zebrania FORS, które odbyło się 21 maja 2009 w Centrum Konferencyjnym FSO w Warszawie.

8. Materiały z Konferencji FORS z 10 grudnia 2009, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym FSO S.A.

9. Materiały z ze Spotkania Informacyjnego FORS z 20 stycznia 2010, które odbyła się w Centrum Konferencyjnym FSO S.A.

10. Informacja o stacji demontażu w miejscowości Kungsara w Szwecji

11. Materiały z Konferencji FORS która odbyła sie 9 grudnia 2010 roku w Centrum Konferencyjnym FSO w Warszawie.

12. Materiały ze spotkania informacyjno integracyjnego w Lipowym Moście które odbyło się 3 i 4 lutego 2011 roku.

13. Materiały ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 15 lutego 2012 roku w Warszawie. - Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 – wymagania w zakresie przygotowania, Pani Kłopotek - Formularz rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 i jego wypełnianie, Pani Maryniak - Przygotowania wniosków, terminy, zasady, przyznawania dopłat za rok 2011 i dofinansowania systemu recyklingu w roku 2012 oraz perspektywy na lata następne, Pan Roliński - Zmiany, Pan Małyszko - Aktualny stan prac legislacyjnych - możliwe terminy zmiany stanu prawnego, Pani Misiejuk

14. Zdjęcia z Walnego Zebrania Stowarzyszenia FORUM Recyklingu Samochodów w Łodzi

15. Sprawozdanie z wyjazdu na spotkanie EGARA w Lucernie

16. Zdjęcia ze szkolenia FORS Szlakiem stacji demontażu załączonych zdjęć ze szkolenia.

17. Materiały ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 14 lutego 2013 roku w Warszawie.- Prezentacja Adam Małyszko- Prezentacja Agnieszka Łęska - Prezentacja Katarzyna Maryniak - Prezentacja Jarosław Roliński - Prezentacja Anna Łukaszewicz Obierska

18. Materiały z Walnego Zebrania Członków FORS, które odbyło się w dniach 18-19 czerwca 2013 roku w hotelu Warszawianka w Jachrance.- Prezentacja Beaty Kozak - Prezentacja Jarosława Rolińskiego- Prezentacja Grzegorza Skrzypczaka- Sprawozdanie finansowe za 2012 rok - Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2012 rok

19. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 5-6 grudnia 2013
- Podsumowanie 15 lat działalności Stowarzyszenia FORS – Jerzy Izdebski
- Aktualny stan prac nad projektem zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nowa opłata depozytowa – Agnieszka Misiejuk
- Rozliczenie VAT w branży recyklingowej – kwestie praktyczne oraz wyzwania – Jerzy Martini
- Doskonalenie jakości zarządzania – Paweł Nowomiejski

20. Spotkanie informacyjne 24 lutego 2014
Poradnik wypełnienia rocznego sprawozdania
Dofinansowanie stacji demontażu
Sporządzanie wniosku
Podsumowanie kontroli WIOŚ
Ochrona danych osobowych

21.Sprawozdanie z posiedzenia stowarzyszenia EGARA w dniu 6 czerwca 2014.pdf

22. Sprawozdanie z posiedzenia stowarzyszenia EGARA w dniu 21 listopada 2014.pdf

 

23. Spotkanie informacyjne "Recykling 2015"

- Aktualny stan prac nad nowelizacją ustawy

- NFOŚiGW cz.1

- NFOŚiGW cz. 2

- Aukcje.fors

- Nowe decyzje - statystyki, podsumowanie ankiety