Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Open
X
Materiały ze Spotkania Informacyjnego -

Materiały ze Spotkania Informacyjnego -

Opublikowany 25 January 2018

Noworoczne Spotkanie Informacyjne

  23 stycznia 2018 r. w Centrum Konferencyjnym PIAP w Warszawie odbyło się doroczne Spotkanie Informacyjne Stowarzyszenia FORS. Spotkania te od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a liczny udział (blisko 120 osób) dowodzi potrzeby imprez, na których można przypomnieć sobie, jak właściwie przygotować sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji, poznać najnowsze zmiany w przepisach, aktualności z branży recyklingu, a także praktyczne aspekty prowadzenia stacji demontażu.

W tym roku Spotkanie adresowane było wyłącznie do członków Stowarzyszenia, jednak wśród prelegentów znaleźli się goście reprezentujący inne organizacje, w tym NFOŚiGW, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz firmy współpracujące z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Spotkanie otworzyła i prowadziła Pani mecenas Agnieszka Misiejuk - wiceprezes FORS. Po krótkim wprowadzeniu Prezes Stowarzyszenia Pan Adam Małyszko przedstawił ogólne informacje dotyczące rynku recyklingu pojazdów i podsumował rok 2017. Nawiązał do najnowszych danych otrzymanych z CEPiKu. Wskazał przy tym na znacznie rosnącą liczbę pojazdów wyrejestrowanych, w tym na podstawie zaświadczenia o demontażu i zgłoszenia wywozu za granicę. Zwrócił również uwagę na nieznaczny wzrost ilości stacji demontażu oraz na znaczący wzrost cen usług portalu Allegro. Przedstawiona sytuacja potwierdza, że głównym problemem rynku jest szara strefa.

Jak co roku styczeń to miesiąc zmian w przepisach, w tym również tych regulujących gospodarkę odpadami. Pan Arkadiusz Dzierżanowski z firmy EKOLEVEL Sp. z o.o. przedstawił kluczowe zmiany w przepisach. Przede wszystkim zwrócił uwagę na nowe rozporządzenie dotyczące transportu odpadów, które weszło w życie 24 stycznia 2018 r. Omówił zakres stosowania tego rozporządzenia, tj. jakich odpadów przepisy mają dotyczyć, jakie dokumenty transportujący odpady powinien posiadać podczas transportu i jak właściwie oznakować pojazdy przewożące odpady. Pan Dzierżanowski mówił również o tworzonym rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami , a także bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), skutkach utworzenia rejestru oraz obowiązkach gospodarujących odpadami w związku z uruchomieniem BDO. Podkreślić przy tym trzeba, że w dniu 24 stycznia 2018 r. opublikowany został komunikat Ministra Środowiska, o utworzeniu tylko rejestru, natomiast daty utworzenia BDO w komunikacie nie podano - zdaniem Prezesa FORS prawdopodobna data to 1 styczeń 2020 r.

Kolejna prezentacja dotyczyła RODO. W maju 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. regulujące zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych (tzw. RODO). Radca prawny Marcin Witaszek z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego omówił podstawowe zasady ochrony danych osobowych i wskazał, jakie działania powinien podjąć podmiot, który gromadzi i przetwarza dane osobowe. Pan Witaszek zwrócił przy tym uwagę na bardzo wysokie kary, jakie grozić będą podmiotom naruszającym przepisy o ochronie danych osobowych.

Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pan Artur Banasik przypomniał, jak należy wypełnić formularz sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Formularz, podobnie jak w latach ubiegłych dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Funduszu. Sprawozdania sporządzane są na dotychczasowych zasadach, składane w formie papierowej i elektronicznej, do Marszałka Województwa, oraz do Narodowego Funduszu. Termin składania sprawozdań upływa 15 marca 2018 r.

Po przerwie kawowej, poza programem, przedstawiciel firmy Orzeł Surowce (nowy członek FORS) przedstawił zakład oraz propozycję współpracy z korzyścią dla wszystkich członków FORS.

W kolejnej prezentacji Pani Dorota Malinowska–Sonik z firmy SONIQ przedstawiła możliwości uzyskania dofinansowania na rozwój przedsiębiorstwa ze środków krajowych i unijnych. Wskazała, jakiego rodzaju działania mogą być dofinansowane i na co należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o ubieganiu się o wsparcie finansowe. Podkreślała, że kluczem do sukcesu jest precyzyjne określenie swoich potrzeb i celów, na jakie będą wykorzystane środki.

Początek roku to również zmiany w przepisach podatkowych. Pani Joanna Gawryluk-Dąbrowska – doradca podatkowy omówiła najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych, w tym między innymi jednolity plik kontrolny (JPK) oraz zasadę podzielonej płatności tzw. split payment. Temat ten cieszył się dużym zainteresowaniem.

Podobne zainteresowanie wzbudziła prezentacja mł. bryg. Artur Wójcik oraz st. kpt. Grzegorz Ulikowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Panowie przedstawili doświadczenia Straży Pożarnej z wypadków z udziałem pojazdów hybrydowych. Zwracali m.in. uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy zabezpieczaniu pojazdów hybrydowych i omówili podstawowe zasady postępowania z tego rodzaju pojazdami, które różnią się od tych stosowanych przy pojazdach z tradycyjnym napędem. Podkreślali, że konieczność zachowania szczególnej ostrożności, a przede wszystkim posiadania odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji przy zabezpieczaniu pojazdów hybrydowych po wypadkach wynika z ryzyka porażenia prądem generowanym w napędzie hybrydowym.

Po przerwie obiadowej, przedstawicielki UPS Polska sp. z o.o. Pani Anna Stefanowicz-Iżycka oraz Pani Ewelina Kopania zaproponowały członkom Stowarzyszenia interesującą ofertę współpracy, tj. specjalne stawki za przesyłki kurierskie wysyłane zarówno do klientów krajowych, jak i zagranicznych. Panie w profesjonalny sposób przedstawiły potencjalne korzyści.

Na zakończenie spotkania Pan Prezes Adama Małyszko i Maciej Kula – członek Zarządu FORS przedstawili propozycję regulaminu dotyczącego funkcjonowania sprzedaży części z wykorzystaniem uruchomionej wyszukiwarki www.czesci.fors.pl

Z wyszukiwarki korzystać mogą wyłącznie członkowie FORS. Mogą oni umieszczać tam swoje części przeznaczane do sprzedaży. Rozwiązanie to może stać się alternatywą dla korzystania z popularnego serwisu internetowego, tym bardziej, że koszty utrzymania części na tym serwisie systematycznie rosną, obniżając znacznie rentowność ze sprzedaży.

Pan Prezes przedstawił również zarysy projektu zapobiegającego dopuszczeniu do ruchu pojazdów całkowicie rozbitych/spalonych. Stowarzyszenie FORS we współpracy z PZPM zamierza przygotować propozycje zmian w przepisach mogących ograniczyć patologie związane z pojazdami, które w wyniku wypadków komunikacyjnych uległy uszkodzeniom w stopniu uniemożliwiającym w zasadzie ich naprawę.

Podsumowując Spotkanie Prezes zaprosił wszystkich członków Stowarzyszenia FORS na najbliższe Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r. w Łochowie. Zapowiedział również kolejną Konferencję Międzynarodową, która w tym roku połączona będzie z obchodami XX-lecia Stowarzyszenia FORS. Konferencja i uroczyste obchody rocznicowe zaplanowane zostały na 2 października 2018 r.

Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy.

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym prelegentom i uczestnikom za udział w Spotkaniu Informacyjnym. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas tego spotkania okaże się pomocna, a zainicjowane przez FORS formy współpracy spotkają z Państwa zainteresowaniem.

Zarząd Stowarzyszenia FORS
    

Prezentacje ze spotkania:

Informacje ogólne dotyczące rynku recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – podsumowanie 2017 roku.

Zmiany w przepisach dotyczących odpadów: transport odpadów, BDO, obowiązkowe decyzje na zbieranie lub przetwarzanie części - odpadów.

Dane osobowe w stacji demontażu

Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za 2017 rok

Możliwości wsparcia finansowego przedsiębiorców ze środków krajowych lub unijnych.

Zmiany w przepisach podatkowych – m.in. omówienie zasad split payment.

Regulamin oraz propozycja marży handlowej dla członków FORS w systemie sprzedaży części pochodzących z wyszukiwarki www.czesci.fors.pl.

Orzeł Biały - recykling akumulatorów.

Pozostałe prezentacje dostępne  wyłącznie  Członkom FORS


Ten tekst możesz zmienić w zakładce konfiguracja, pozycja: tracking_pl