28 grudnia 2018

Nowe Rozporządzenie w sprawie złomu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali, od 31 grudnia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące zasad postępowania ze złomem.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem w zał. oraz przeszkolenie wszystkich pracowników zajmujących się, sortowaniem, przetwarzaniem, przygotowaniem do wysyłki złomu (odpadów metali).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002240/O/D20182240.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy