20 listopada 2018

Nowelizacja ustawy o odpadach – informacje

Szanowni Państwo,

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach i brakiem przepisów wykonawczych do przedmiotowej ustawy w zakresie wizyjnego systemu kontroli, wysokości zabezpieczenia roszczeń oraz warunków ochrony przeciwpożarowej informujemy, że Stowarzyszenie FORS wysłało w tej sprawie pismo z apelem o pilne podjęcie działań do Pana Posła Dariusza Piontkowskiego – Przewodniczącego sejmowej Komisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami. (w zał.) Pismo FORS

Niezwłocznie po wydaniu stosownych rozporządzeń Stowarzyszenie FORS planuje zorganizowanie spotkania informacyjnego.

Sekretariat FORS

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy