6 kwietnia 2019

Podsumowanie Spotkania Informacyjno-Szkoleniowego które odbyło się 2 Kwietnia 2019 r. w Airport Hotel Okęcie

W dniu 2 kwietnia  2019 r. w  Airport Hotel Okęcie  w Warszawie odbyło się organizowane przez FORS Spotkanie Informacyjno-Szkoleniowe dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, oraz gospodarujących innymi odpadami. Po części szkoleniowej, miało miejsce Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia FORS.

Pierwsza część spotkania, dotyczyła zagadnień związanych z ustawą  z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Wzięło w niej udział ponad 160 zainteresowanych osób.

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pani Beata Kozak przedstawiła praktyczne informacje dotyczące przygotowania wniosku o zmianę decyzji. Po jej wystąpieniu, prezes Adam Małyszko przybliżył obecnym stanowiska poszczególnych UM wystosowane w oficjalnych pismach jako odpowiedź na pytanie Stowarzyszenia „Czy dostosowanie decyzji to zmiana istotna?”.

W czasie wystąpienia p. Aleksandra Demczuka na temat operatów i instrukcji ppoż. pojawiła się dyskusja budząca wątpliwości czy pojazd przyjęty do kasacji jest odpadem palnym. W związku z dużą wagą tego zagadnienia dla prowadzących stacje demontażu pojazdów, zarząd Stowarzyszenia podejmie próbę uzyskania jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Kwalifikacja pojazdu jako odpad niepalny w zdecydowany sposób ułatwi dostosowanie miejsc magazynowania do nowych wymogów.

Wystąpienie pani Mecenas Agnieszki Misiejuk na temat najnowszych projektów rozporządzeń dotyczących przepisów przeciwpożarowych oraz magazynowania odpadów nie napawa optymizmem. Stowarzyszenie ma nadzieję, że wyrażone przez FORS opinie oraz wystąpienia podczas dyskusji parlamentarnych na ten temat, poskutkują złagodzeniem rygorystycznych przepisów.

Pan Mirosław Małyszko w swojej prezentacji odpowiedział na pytania odnośnie elementów monitoringu miejsc magazynowania odpadów oraz systemów przechowywania nagrań z monitoringu w „chmurze”. Podczas prezentacji okazało się, że wszyscy uczestnicy spotkania  posiadają podstawowy monitoring. Natomiast nie wszyscy posiadają możliwość rejestracji obrazu przez miesiąc.

Ponowne wystąpienie pani Agnieszki Misiejuk dotyczyło elektronicznej ewidencji – kart przekazania odpadów w BDO. Istotnym zagadnieniem poruszonym w tej części spotkania jest sytuacja znana prowadzącym – potrącenie masy przekazanych odpadów na rzecz zanieczyszczeń. Czy elektroniczna ewidencja będzie obowiązywać od przyszłego roku ? Jest wielce prawdopodobne, że system z dniem 1 stycznia 2020 nie ruszy.

O tym w jaki sposób Stowarzyszenie FORS może profesjonalnie oddziaływać na decyzje Rządu opowiadał w swojej prezentacji dr Artur Bartoszewicz. Zasugerował zwiększenie nacisku na Rząd przy współpracy z międzynarodowymi organizacjami lobbingowymi.

Dyskusja kończąca część informacyjno-szkoleniową obfitowała w pytania dotyczące przygotowania do wniosku. Tak wiele wątpliwości płynących ze strony zgromadzonych pokazuje, że wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu pojazdów jest konieczna.

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia FORS wzięło udział około 70 osób. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Po wysłuchaniu sprawozdań i raportów, członkowie jednomyślnie przyjęli przedstawione sprawozdania oraz udzielili absolutorium dla Członków Zarządu i Członków Komisji Rewizyjnej. W czasie spotkania poruszono temat organizacji kolejnej Międzynarodowej Konferencji FORS. Pomysł organizacji Konferencji w Krakowie w dniach 18-20 września 2019 r. spotkał się z dużą aprobatą Członków Stowarzyszenia.

Dostęp do materiałów szkoleniowych został przekazany uczestnikom spotkania.

Foto relacja.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy