10 października 2018

Projekt ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

Minister Środowiska przyjął dużą część uwag FORS i zmniejszył stawki zabezpieczeń roszczeń w stosunku do odpadów przyjmowanych do stacji demontażu jak i  powstających podczas demontażu.

W zał. projekt po konsultacjach.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy