22 czerwca 2018

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Sejmu.

Zakończyły się prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Rada Ministrów uznała wymieniony projekt ustawy za pilny ze względu na konieczność niezwłocznego wprowadzenia rozwiązań przeciwdziałających pożarom w miejscach magazynowania lub składowania odpadów.

szczegóły na stronie:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312419/katalog/12514922#12514922

Projekt trafił do Sejmu, szczegóły na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-94-18

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy