Projekty aktów wykonawczych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

http://www.mos.gov.pl/1prace_legislacyjne/projekty_do_konsultacji/recykling_pojazdow/index.shtml