Projekty aktów wykonawczych

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów

LINK