Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Open
X
Udział Prezesa Stowarzyszenia FORS – Pana Adama Małyszko w posiedzeniach sejmowych komisji w dn. 28.02.2018 r.

Udział Prezesa Stowarzyszenia FORS – Pana Adama Małyszko w posiedzeniach sejmowych komisji w dn. 28.02.2018 r.

Opublikowany 02 March 2018

Informujemy, że w dniu 28.02.2018 r. o godzinie 9.00 odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji. Podczas posiedzenia odbyło się rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia FORS w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 803 ze zm.) w zakresie nałożonego na producentów części pojazdów obowiązku udostępniania przedsiębiorcom prowadzącym stację demontażu pojazdów informacji dotyczącej sposobu demontażu, magazynowania i testowania przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą być przeznaczone do ponownego użycia. Podczas dyskusji głos zabrał Pan Adam Małyszko - Prezes Stowarzyszenia FORS [g.09.07] po raz kolejny przypomniał, że producenci pojazdów od blisko 10 lat blokują dostęp do informacji o metodach testowania części. Pan Prezes wspomniał również o pojawiających się problemach z użyciem części z demontowanych samochodów nowszych, których to powtórne użycie wymaga dostępu do informacji od producenta, aby rozkodować części. Przewodniczący Komisji po wysłuchaniu dyskusji zdecydował o wystąpieniu z Dezyderatem w sprawie dostępu do informacji o metodach testowania części do Ministra Środowiska. Poniżej prezentujemy
Państwu link do zapisu video z przebiegu posiedzenia Komisji do Spraw Petycji:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp#A94FCE585D27896DC125823C00481850

Pan Prezes Adam Małyszko wziął również udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury. Podczas posiedzenia odbyło się przedstawienie informacji na temat działalności Instytutu Transportu Samochodowego na rzecz rozwoju bezpieczeństwa transportu samochodowego w Polsce. W czasie dyskusji Pan Adam Małyszko - Prezes Stowarzyszenia FORS [g.13.56.50] poprosił o rozważenie
propozycji skierowania przez Policję pojazdu mocno uszkodzonego w trakcie kontroli po wypadku do rzeczoznawcy w celu ustalenia czy taki pojazd nadaje się do ponownej naprawy. Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP Pan Zdzisław Sudoł poinformował, że Policja podczas kolizji, widząc że pojazd może zagrażać bezpieczeństwu wpisuję w dodatkową rubrykę adnotację kierując pojazd na dodatkowe badania techniczne. Poniżej prezentujemy Państwu link do zapisu video z przebiegu posiedzenia Komisji Infrastruktury:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#A40A0463C7A3172FC125823B0047FFAB

Pan Prezes Adam Małyszko wziął udział po godz. 14.00 w posiedzeniu sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W czasie dyskusji Pan Adam Małyszko - Prezes Stowarzyszenia FORS [g. 15.24.20] nadmienił , że system organizacji odzysku zawęża rynek do kilkunastu firm, eliminując z rynku mniejsze firmy. System ten wymaga gruntownych zmian.
Kolejnym tematem, o którym wspomniał Pan Prezes jest nowo utworzony rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Pan Prezes zauważył, że brak jest odpowiedniego przekazu informacji o rejestrze do przedsiębiorców, co odbija się na świadomości prowadzących działalność w tej branży. Pan Prezes podkreślił również, że uruchomienie pełnego rejestru w formie elektronicznej w 2020 r. stanowić będzie bez wątpienia duże wyzwanie. Poniżej prezentujemy Państwu link do zapisu video z przebiegu posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2#FDF61FBF586E4442C1258236004D602D

Sekretariat FORS

Ten tekst możesz zmienić w zakładce konfiguracja, pozycja: tracking_pl