9 maja 2018

Udział Prezesa Stowarzyszenia FORS – Pana Adama Małyszko we wspólnym posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Informujemy, że w dniu 07.05.2018 r. o godzinie 18.00 odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Podczas posiedzenia odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2462). Projekt przewiduje dostęp do bazy CEPiK prowadzących stacje demontażu i wyrejestrowanie pojazdu z urzędu po przesłaniu informacji  przez prowadzącego stację demontażu.  W trakcie dyskusji głos zabrał Pan Adam Małyszko – Prezes Stowarzyszenia FORS [g.18.40.18],który zauważył, że w obecnym kształcie procedowana ustawa pozostawia dotychczasowe obowiązki m.in. dla prowadzących stacje demontażu – czyli przekazywanie  zaświadczeń w wersji papierowej. Tak więc ten projekt wprowadza dodatkowy obowiązek przekazania informacji drogą elektroniczną. Pan Prezes zaapelował o umożliwienie takich działań, które w dobie obecnej cyfryzacji przyspieszą usunięcie pojazdu po demontażu z rejestru. Pan Prezes zwrócił również uwagę, że Baza danych o odpadach o której mowa w art. 79 w ustawie o odpadach obecnie jeszcze nie funkcjonuje, natomiast rejestr, o którym mowa w art.49 ustawy funkcjonuje od 24 stycznia br., ta uwaga podczas procedowania została przyjęta i zmieniono proponowane zapisy. Minister Cyfryzacji obecny na
posiedzeniu zapewnił, że będą dalsze kroki w kolejnych projektach ustawy, aby usprawnić i przyspieszyć procedury wyrejestrowania pojazdu.

Poniżej prezentujemy Państwu link do zapisu video z przebiegu wspólnego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?page=2&month=05&rok=2018#BC3487425E5DE8CAC125827B004721CC

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy