Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Open
X
Jesienne posiedzenie Europejskiej Grupy Recyklerów Pojazdów EGARA 2017 miało miejsce w Brukseli, w dniu 17. Listopada 2017 r.

Jesienne posiedzenie Europejskiej Grupy Recyklerów Pojazdów EGARA 2017 miało miejsce w Brukseli, w dniu 17. Listopada 2017 r.

Opublikowany 22 November 2017

Spotkaliśmy się w gronie 17 osób reprezentujących Szkocję, Anglię,  Holandię, Norwegię, Finlandię, Estonię, Francję, Szwajcarię, Szwecję oraz Polskę.

Dominującym tematem były pojazdy hybrydowe i elektryczne, nie tylko z uwagi na innowacyjną technologię, ale także niejasne zasady regulujące odpowiedzialność za wprowadzany na rynek produkt. Bywa, że właściciel pojazdu elektrycznego nie jest właścicielem akumulatora. Właścicielem baterii pozostaje często jej producent, od którego użytkownik pojazdu dzierżawi akumulator. Czy wobec tego pojazd trafi do stacji demontażu bez akumulatora, który jest dla nas jedną z wartościowych części? Kto jest odpowiedzialny za dostarczenie informacji o bezpiecznym sposobie demontażu akumulatora? Jego producent czy producent pozostałej części auta? Czy w końcu producent elektrycznego pojazdu, który nie jest kompletny (nie zawiera akumulatora) jest faktycznie producentem pojazdu, objętym przez dyrektywę szeregiem obowiązków? Jak przetestować sprawność pozostałych elementów pojazdu, bez zasilania? Z drugiej strony akumulatory litowo-jonowe są bardzo wybuchowe. Ich elektrolit stanowi złożoną chemicznie mieszankę soli litowych i rozpuszczalników, o napięciu około 3,6 V na ogniwo. Podczas dyskusji słyszeliśmy o przypadkach samozapłonu uszkodzonego pojazdu elektrycznego, a jego ugaszenie było praktycznie niemożliwe. Zatem poza wskazówkami dotyczącymi efektywnego i bezpiecznego demontażu, potrzebujemy również wytycznych dotyczących bezpiecznego magazynowania pojazdów elektrycznych i ich akumulatorów. Rzecz w tym, aby przepisy te nie nakładały na nas kolejnych, kosztownych obowiązków na tzw. „wszelki wypadek” lecz aby były wynikiem praktycznego podejścia i dbałości o bezpieczeństwo naszych pracowników i otoczenia. Pojazdy tego typu są popularne i stają się coraz bardziej powszechne na drogach, a tym samym w stacjach demontażu. Wiele z pytań pozostaje jeszcze bez jasnych odpowiedzi. EGARA będzie dążyła do uzyskania informacji na temat bezpiecznego demontażu pojazdów elektrycznych, transportu, magazynowania, ale także do określenia niezwykle istotnej kwestii - jasnych zasad odnośnie pokrycia kosztów zagospodarowania pojazdów elektrycznych. Poza odpowiedziami na powyższe pytania, uznaliśmy za bardzo ważne, by zachować pozycję stacji demontażu, jako jedynego bezpiecznego i profesjonalnego miejsca recyklingu pojazdów elektrycznych, co nie jest oczywiste.

Podczas posiedzenia ustaliliśmy także wspólne stanowisko w sprawie udziału w konsultacjach odnośnie Dyrektywy dotyczącej baterii, w tym baterii samochodowych, co daje nam możliwość wypowiedzenia się i dalszego wpływu na kształt regulacji. Konsultacje trwają do 28. listopada, poniżej właściwy link:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-batteries-directive_en

Jeśli ktoś z Państwa chciałby za naszym pośrednictwem przekazać swoje uwagi do ankiety, serdecznie zachęcamy, prosimy w tym celu skorzystać z adresu sekretariatu: sekretariat@fors.pl

Podczas posiedzenia określiliśmy także pozostałe cele dla EGARA na kolejny rok, które w wielu przypadkach stanowią kontynuację wcześniejszych działań tj.: 

- dążenie do uzyskania od producentów pojazdów informacji na temat numerów OEM w relacji do numerów VIN,

- walka z nielegalną konkurencją, która jest problemem wszystkich państw (przykładowo stowarzyszenie z Anglii od stycznia 2016 r. wskazało organom kontrolnym 970 nielegalnych miejsc demontażu)

- lepsza kontrola transgranicznego przemieszczania pojazdów oraz wyższa jakość danych

w państwowych systemach ewidencji pojazdów,

- rozpowszechnianie realnych danych na temat odzyskiwania rzadkich i cennych metali z pojazdów (odzyskiwanie metali rzadkich i szlachetnych z pojazdów m.in. złoto, srebro, pallad, ruten, kobalt nie jest opłacalne, po około 3 godzinach pracy jesteśmy w stanie odzyskać kilka gramów tych metali, o wartości około 10 EURO!)  - monitoring implementacji dyrektywy odpadowej i wrakowej,

- utrzymywanie dobrych relacji z Komisją Europejską. 

Właśnie spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej był poświęcony dzień poprzedzający obrady EGARA.  Mark Corner, z Dyrekcji Generalnej Komunikacji, przygotował prezentację na temat mechanizmów działania Komisji Europejskiej oraz długiej drogi projektów aktów prawnych, nim staną się wykładnią prawa. Jest po drodze dużo czasu na lobbowanie. Komisja wraz z Trybunałem Sprawiedliwości jest także odpowiedzialna za właściwe wdrażanie przepisów unijnych w państwach członkowskich, o czy mieliśmy okazję przekonać się podczas interwencji Komisji w tzw. opłatę recyklingową, która obowiązywała do niedawna w Polsce podczas rejestracji pojazdu. W drugiej części spotkania prezentację przygotowała Susanne Heutling z Dyrekcji Generalnej Środowiska oraz Artemis Hatzi-Hull (Dyrekcja ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i Rozwoju Ekologicznego przy Głównej Dyrekcji ds. Środowiska) na temat systemu ekozarządzania i audytu EMAS. Możliwość wypowiedzenia się na temat zasad programu EMAS, który w naszej ocenie został uznany za nieco niepraktyczny i mało korzystny dla branży, pozwoliła nam na rozwinięcie intensywnej, godzinnej dyskusja z przedstawicielami Komisji, na tematy codziennych praktycznych i proceduralnych problemów, które są wspólne dla wszystkich stacji demontażu, niezależnie od kraju. Końcowa dyskusja pozwoliła na lepsze wzajemne zrozumienie oraz zbliżenie poglądów w istotnych dla branży sprawach. Poniżej możecie się Państwo zapoznać z wspomnianymi prezentacjami.

EMAS BEMP Car Manufacturing and ELV sector

THE JUNCKER COMMISSION publication

Europe in 12 lessons
PPP EN version 2.1 visit version

Marta Witkowska

()