15 marca 2019

W dniu 14 03 2019 r odbyło się posiedzenia Senackiej Komisji Środowiska z udziałem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.

Omówiono między innymi temat gospodarki o obiegu zamkniętym oraz transpozycji pakietu odpadowego, w tym  rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Prezes Fors – Adam Małyszko w swoim wystąpieniu zwrócił uwagą na problemy branży recyklingu pojazdów: brak określonej w Dyrektywie 2000/53/WE odpowiedzialności producenta, dużego udziału w rynku  szarej strefy, ogromnych kosztów i kłopotów z dostosowaniem się do nowych przepisów oraz  zakłócenia konkurencyjności.

Zaapelował,  aby przy okazji wdrażania nowych regulacji UE dokonano przeglądu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zwrócił się również do Ministra Środowiska, aby  już teraz odpowiedział na pytanie, czy będzie przesunięty termin dostosowania się do  nowej regulacji wynikających z tak zwanego „pakietu pożarowego”.

Z odpowiedzi Ministra wynikło, że  nie przewiduje się  przesunięcia terminu złożenia kompletnego wniosku o zmianę decyzji,  który upływa 5 września 2019 r. Natomiast co istotne, Minister zapowiedział zmianę polityki  z zaostrzania kar na systemy  zachęt. Czy jest więc  szansa na powrót do dyskusji o wprowadzeniu promowanego przez FORS systemy zachęt  „500 za 500” ?

Na to pytanie postaramy się w najbliższym czasie uzyskać odpowiedź. W zał. link do transmisji – wystąpienie Pana Prezesa (1:31).

https://www.senat.gov.pl/transmisje/podreczne-archiwum-ostatnich-transmisji/

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy