21 sierpnia 2018

W dniu dzisiejszym opublikowana została ustawa z 20 lipca 2018r o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Wejdzie w życie w dniu 5 września 2018 r.

Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów do 22 lutego 2019 roku będą zobowiązaniu zainstalować monitoring miejsc magazynowania odpadów, w tym przyjętych do demontażu pojazdów.

Minister określi w rozporządzeniu wymagania techniczne tj., jakie kamery należy zainstalować. W związku z powyższym prosimy osoby posiadające monitoring o przesłanie na adres sekretariat@fors.pl  informacji o parametrach kamer i urządzeń rejestrujących stosowanych w Państwa firmach.

Uzyskane informacje przedstawimy Ministrowi przy opiniowaniu projektu rozporządzenia. Mamy nadzieje, że nie będzie konieczna wymiana stosowanych dziś kamer.

Ustawa zobowiązuje również przedsiębiorców do tego, aby w terminie 12 miesięcy  dostosowali do nowych wymagań  wydane przed 5 września 2018 r.  decyzje w zakresie gospodarki odpadami.

Trzy główne nowe wymagania to :  określenie masy zbieranych odpadów, złożenie operatu przeciwpożarowego oraz wniesienie zabezpieczenia roszczeń – kwoty będą znane dopiero  po wydaniu  rozporządzenia ministra.

Obecnie trwają intensywne konsultacje w tej sprawie, proponowana stawka w przypadku pojazdów 1500zł/Mg w naszej ocenie jest nieakceptowalna.

W zał . Tekst ustawy .pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy