25 marca 2016

Wieści z Japonii

Jutro recyklingu pojazdów

Tak brzmi tytuł kolejnego wydania Wiadomości, publikowanych przez Stowarzyszenie recyklerów pojazdów w Japonii.

Dnia 03. lutego 2016 r. w Tokio odbył się drugi szczyt branży recyklingu pojazdów. Debatowano nad licznymi trudnościami i nowymi wyzwaniami dla branży. Zarówno zdaniem ekspertów jak i praktyków, największy problem stanowi spadek ilości wraków zbieranych w stacjach demontażu. Artykuł cytuje jednego z uczestników szczytu, który określił wraki mianem „ryżu dla biznesu”! („ELVs are the rice of the business”). Bez wyeksploatowanych pojazdów branża nie istnieje. Przyczynę spadku ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji Japończycy upatrują w stagnacji krajowego rynku sprzedaży nowych pojazdów, a także wzroście eksportu pojazdów używanych. Dodatkowym utrapieniem są niskie ceny złomu, na które nie ma wpływu, a z którymi branża jest nierozerwalnie powiązana. Szansą na poprawę sytuacji wydaje się być handel odzyskanymi częściami. Zatem kluczem na poprawę rentowności nie jest pozyskiwanie jak największej ilości pojazdów, a pozyskiwanie pojazdów wartościowych, w których części są wartością samą w sobie. Wobec regresji krajowego rynku obrotu używanymi częściami, Japończycy rozwijają eksport części z tzw. drugiej ręki. Japońskie samochody jeżdżą po drogach całego świata, a ich właściciele są odbiorcami części demontowanych w japońskich stacjach demontażu. Ciągle podnoszona jakość procesów technologicznych na stacjach, odpowiedni demontaż, diagnostyka, właściwe przechowywanie części, logistyka i restrykcyjne zasady bezpieczeństwa stosowane przez Japończyków, są gwarancją jakości eksportowanych części. Powoli na rynkach zagranicznych rozwijają się firmy joint venture, pośredniczące w eksporcie japońskich części pochodzących z demontażu i rozwijające ten rynek. Naturalnie niezbędne jest tu wsparcie, zarówno w zakresie prawa krajowego jak i międzynarodowego, którego potrzebę Japończycy zauważają.

Rozmowy podczas szczytu dotyczyły także reputacji branży i konieczności odmładzania pracującej w niej kadry. Niestety branża jest postrzegana w społeczeństwie japońskim jako „trudna, brudna i ciemna”. Należy zmieniać ten wizerunek, aby młode pokolenia znały jej potencjał, jej niepodważalne proekologiczne i gospodarcze znaczenie i aby chciały podejmować w niej pracę.

Marta Witkowska

Tekst oryginalny JARA NEWS

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy