Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Open
X
Wpis do rejestru – spotkanie w Ministerstwie Środowiska

Wpis do rejestru – spotkanie w Ministerstwie Środowiska

Opublikowany 02 March 2018

W dniu 27 lutego 2018 r. przedstawiciele FORS Pan Prezes Adam Małyszko i Pani Wiceprezes Zarządu Agnieszka Misiejuk spotkali się w Ministerstwie Środowiska z zastępcą Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami Panią Bogusławą Brzdąkiewicz wraz z osobami towarzyszącymi. Przedmiotem spotkania były m.in. problemy i wątpliwości pojawiające w związku z uruchomionym 24 stycznia br. rejestrem.

Pani Dyrektor potwierdziła m.in. że prowadzący stacje demontażu zobligowani są do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

  Dodatkowo zwracamy uwagę, że przedsiębiorcy , którzy aktualnie posiadają zezwolenia na transport odpadów, powinni się również wpisać do rejestru jako transportujący odpady, ponieważ ich decyzje na transport wygasną najpóźniej 24 lipca 2018 r. i po tej dacie transport odpadów będą mogli wykonywać jedynie przedsiębiorcy wpisani do rejestru.

Ponadto w naszej ocenie prowadzący stacje demontażu powinni się również wpisać do rejestru jako sprzedawcy odpadów, ponieważ przyjmowany (nabywany) do stacji pojazd jest odpadem, a powstałe po demontażu odpady są zbywane kolejnym posiadaczom odpadów.

Więcej szczegółów dotyczących rejestru i zasad wypełniania wniosku o wpis przedstawimy na Walnym Zebraniu Członków w dniu 8 czerwca 2018 r. w Łochowie.

Podczas spotkania poruszone zostały także inne problemy związane z działalnością prowadzących stacje demontażu – w tym. m.in. odpowiedzialność za poziomy odzysku i recyklingu, czy praktyka potrącania zanieczyszczeń przez odbiorców złomu. Pani Dyrektor poinformowała, że przygotowywany będzie w Ministerstwie tzw. „pakiet odpadowy”, który poprzedzony zostanie przeglądem całego ustawodawca związanego z gospodarką odpadami. Stowarzyszenie FORS zamierza  zgłosić swoje uwagi i sugestie dotyczące obowiązujących rozwiązań oraz propozycje zmian – szczegóły na Walnym Zebraniu Członków.

Ten tekst możesz zmienić w zakładce konfiguracja, pozycja: tracking_pl