Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Open
X
Z życia Stowarzyszenia

Z życia Stowarzyszenia

Opublikowany 16 December 2017

Z życia Stowarzyszenia

W dniu 28 listopada w Brukseli odbyło się spotkanie Prezesa FORS Adama Małyszko z przedstawicielami Komisji Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyło 5 osób. Podczas spotkania poruszono następujące zagadnienia :

- Szara strefa

-Transgraniczne przemieszczanie odpadów – skala zjawiska

- Kiedy pojazd staje się odpadem ?

- Odpowiedzialność producenta – zabezpieczenia stosowane przez producentów przed powtórnym użyciem części; metody testowania części

- Poziomy powtórnego użycia, recyklingu, odzysku – zmiana Decyzji 2005/293/WE

- Wymagane pozwolenia – czy wymagane są pozwolenia zintegrowane dla stacji demontażu

- Odpowiedzialność za baterie, akumulatory, oleje, opony, smary, płyny chłodnicze.

- Konkurencyjność – zakłócenia we wszystkich obszarach gospodarki odpadami.

Więcej informacji o przebiegu spotkania i planowanych zmianach przepisów w UE przekażemy Państwu podczas spotkania informacyjnego w dniu 23 stycznia 2018 r.

W dniu 30 listopada Prezes Adam Małyszko uczestniczył w IV posiedzeniu Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego w Ministerstwie Rozwoju. Podczas posiedzenia omówiono między innymi problem bezpieczeństwa elektrycznego w samochodach elektrycznych i hybrydowych. Prezes FORS zwrócił uwagę, że ta kwestia w polskim prawie nie jest uregulowana, a niebezpieczeństwo związane z demontażem tego typu pojazdów jest duże. Pierwsze doświadczenia ma już Straż Pożarna i warto z tych doświadczeń skorzystać. Z informacji, jakie posiada FORS, do demontażu trafiają już pojazdy hybrydowe. Podstawowe zagrożenia i sposoby zapobiegania przedstawimy Państwu podczas najbliższego spotkania informacyjnego.

W dniu 4 grudnia Prezes Adam Małyszko uczestniczył w posiedzeniu Senackich Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska, które rozpatrywały przyjętą przez Sejm zmianę ustawy o odpadach. W związku ze zmianą ustawy o odpadach Prezes zaproponował, aby senatorowie wnieśli poprawkę umożliwiającą stosowanie, dla określonej przez Ministra Środowiska grupy odpadów, zbiorczej karty przekazania odpadów na dotychczasowych zasadach. Niestety Ministerstwo Środowiska było przeciwne takiemu rozwiązaniu i poprawka nie została zgłoszona przez senatorów.


Link do treści pisma FORS:  

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/dokumenty/konsultacje_ustawy/671/671_frs.pdf


Link do transmisji:

http://av8.senat.pl/9KSTAP124KS811


W dniu 5 grudnia Prezes Adam Małyszko, na zaproszenia Polskiej Izby Motoryzacyjnej, uczestniczył w XII Dyskusyjnym Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych – jedynej takiej konferencja rynku likwidacji szkód w Polsce! Podczas Konferencji przedstawiono między innymi szereg patologii związanych z wykorzystaniem dokumentów pojazdów mocno rozbitych. Prezentacja jednej z firm leasingowej potwierdziła patologiczne mechanizmy zgłaszane od dawna przez FORS. Problem ten, zarówno przy współpracy z PIM, jak i innymi organizacjami, próbujemy rozwiązać od wielu lat. Więcej informacji o konferencji znajdziecie Państwo na stronach Polskiej Izby Motoryzacyjnej.

W dniu 7 grudnia na zaproszenie – Ministerstwa Rozwoju oraz Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych prezes Adam Małyszko uczestniczył w Konferencji „Motoryzacja-Przemysł-Nauka”.
Wiodącym zagadnieniem Konferencji byłyby najnowsze trendy w rozwoju szeroko pojętej branży automotive, w tym m.in.:
- wdrażanie w przemyśle motoryzacyjnym instrumentów czwartej rewolucji przemysłowej, jak np. Przemysł 4.0, IoT, AI, BD,
- autonomizacja środków transportu,
- „technologie wodorowe” wykorzystujące m.in. wodorowe ogniwa paliwowe zarówno w środkach transportu, jak i w infrastrukturze (magazyny energii).
Prezes FORS uważa, że wprawdzie pojazdy najnowszej generacji z perspektywy ich demontażu to daleka przyszłość, nie mniej jednak trzeba bacznie obserwować zmieniające się trendy i już dziś, planując rozwój stacji demontażu, mieć na uwadze przyszłość. Zastosowanie w produkcji pojazdów najnowszych rozwiązań elektronicznych, to ogromne wyzwanie dla prowadzących stacje demontażu pod kątem ponownego wykorzystania części pochodzących z wyposażonych w skomplikowaną elektronikę pojazdów. Jak powiedział jeden z mówców – twórca oprogramowania umożliwiającego między innymi zdalne unieruchomienie urządzenia – „nazywają nas barbarzyńcami”. To nasuwa wniosek, że wszelkie działanie producentów uniemożliwiające powtórne użycie części poprzez elektroniczne blokady jest barbarzyństwem.

Ten tekst możesz zmienić w zakładce konfiguracja, pozycja: tracking_pl