7 października 2017

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA

W ubiegłym tygodniu oprócz Konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie FORS, miały miejsce również inne wydarzenia. W dniu 28 września 2017 r. Prezes FORS Adam Małyszko uczestniczył w oficjalnych obchodach 25- lecia Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Obchody połączone były z Konferencją, która odbyła w sali konferencyjnej Ministerstwa Rozwoju.
    Podczas Konferencji Prezes rozmawiał z Sekretarzem Generalnym ACEA Panem Erikiem Jonnaertem o nawiązaniu współpracy w zakresie uzyskania informacji o możliwości powtórnego stosowania części oraz ograniczenia szarej strefy. Do wielu rozmów z przedstawicielami szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej doszło również podczas wieczornego spotkania. W miłej atmosferze poruszono wiele tematów związanych z branżą recyklingu samochodów. Prezes PZPM Jakub Faryś od wielu osób odebrał ciepłe słowa i gratulacje. Gratulacje przekazał również Prezes Adam Małyszko, zapowiadając jednocześnie, że w przyszłym roku FORS z racji 20-lecia istnienia, również będzie miał okazję do świętowania.
    Niżej podajemy link do strony, na której znajdują się prezentacje z Konferencji oraz fotorelacja.
http://starter1.home.pl/57782_PZPM_FOTORERELACJA/02_PREZENTACJE/INDEX.html
http://starter1.home.pl/57782_PZPM_FOTORERELACJA/__galeria/index.html
Drugim wydarzeniem ubiegłego tygodnia było III posiedzenie Zespołu do Spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Podczas posiedzenia przedstawiono następujące prezentacje:
–    Prezentacja wyników (po zakończeniu procedury odwoławczej) pierwszego konkursu programu INNOMOTO (Marek Palka, NCBiR)
– Technologie wodorowe w transporcie – przygotowanie wniosku do programu GOSPOSTRATEG (Krzysztof Zaręba, DIN, MR)
–    Informacja dot. wyników (po weryfikacji formalnej) konkursu POWER.03.01.00-IP.08-00-MOT/17 na projekty wspierające rozwój kadry dla przemysłu motoryzacyjnego (Aneta Badełek-Kotowska, NCBiR)
–   Prezentacja założeń konkursu MOTO POWER (POWER.04.01.00-IZ.00-00-013/17 „Przetestowanie 5. Poziomu kształcenia na przykładzie rozwoju kadry dla sektora motoryzacji” Działanie 4.1 Innowacje Społeczne) – nabór wniosków od 16.10.2017 r. do 05.11.2017 r. (Ewelina Sołoducha, DZF MR)
– Prezentacja projektu „Polska Strefa Inwestycyjna”.
W czasie posiedzenia ustalono, że branża recyklingu pojazdów zalicza się do branży motoryzacyjnej i może w pełni korzystać z programów skierowanych do tego obszaru działalności. Osoby zainteresowane aktualnymi programami proszę o kontakt z sekretariatem FORS. Ponadto podczas posiedzenia Zespołu Prezes Adam Małyszko przedstawił potrzebę szkolenia kadr w zakresie bezpiecznego demontażu oraz wykorzystania części z pojazdów wyposażonych w nowoczesną technikę – elektronikę, która jest w coraz większym stopniu stosowana w samochodach, w tym m.in hybrydowych i elektrycznych.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy