Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Open
X
Z Życia Stowarzyszenia

Z Życia Stowarzyszenia

Opublikowany 04 July 2018


W ostatnich dniach praca Stowarzyszenia FORS skupiła się na działaniach, które spowodują złagodzenie proponowanych przepisów dotyczących gospodarki odpadami.

Przygotowano stosowne pisma, wypowiedziano czytelne opinie podczas posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniach 27, 28 czerwca, 2 lipca oraz podczas spotkania w dniu 29 czerwca w Ministerstwie Środowiska. Aktywny udział przedstawicieli FORS w tych pracach przyczynił się do wprowadzenia kilku dobrych poprawek, jak choćby możliwość prowadzenia działalności polegającej na demontażu pojazdów, na terenie dzierżawionym (pierwotnie projekt zmian ustawy to wykluczał).

Niestety, poza naszą organizacją, żadna inna organizacja zrzeszająca prowadzących stacje demontażu nie brała czynnego udziału w pracach nad tak ważnymi dla branży zmianami.

Nasze propozycje wyłączenia małych firm z tak restrykcyjnych obowiązków jak: instalacja monitoringu, zabezpieczenie roszczeń na wypadek konieczności pokrycia kosztów ewentualnych szkód w środowisku, przedkładanie organowi operatu przeciwpożarowego, niestety na chwilę obecną nie znalazły zrozumienia.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw zostanie w tym tygodniu przekazana do Senatu.

Apelujemy zatem do wszystkich przedsiębiorców, którzy podzielają zdanie FORS o kierowanie uwag bezpośrednio do Senatorów.

Aktualnie tylko w Senacie można będzie dokonać zmian łagodzących tak restrykcyjne przepisy.

Będziemy w dalszym ciągu czynnie uczestniczyć w procesie legislacyjnym, zachęcając jednocześnie inne organizacje do uczestnictwa w tych pracach  i wsparcia postulatów FORS.

Linki do posiedzeń Komisji:

- posiedzenie KOŚ,ZNiL z dn. 27.06.2018 r.

- posiedzenie KOŚ,ZNiL z dn. 28.06.2018 r.

- posiedzenie KOŚ,ZNiL z dn. 02.07.2018 r.

Poniżej możecie Państwo znaleźć projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw oraz adresy mailowe Senatorów, pod które można zgłaszać uwagi.

- projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw

- lista Senatorów RP
Ten tekst możesz zmienić w zakładce konfiguracja, pozycja: tracking_pl