10 czerwca 2019

Zmiany w prawie o ruchu drogowym.

W dniu 6 czerwca 2019r. przedstawiciele FORS spotkali się z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Infrastruktury  Panem Ministrem Rafałem Weberem w sprawie proponowanych zmian w prawie o ruchu drogowym.
Podczas spotkania omówiono kwestię ułatwień w wyrejestrowaniu pojazdów z powodu „kasacji”, oraz uszczelnienia systemu ewidencji pojazdów. Jednocześnie przekazano uwagi do ostatnich propozycji zmian prawa o ruchu drogowym.
Z uwagi na fakt, że część proponowanych przepisów znalazła się w projekcie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uwagi FORS będą brane pod uwagę także podczas prac legislacyjnych nad tym projektem.
W spotkaniu uczestniczyli Adam Małyszko, Agnieszka Misiejuk oraz Senator Grzegorz Peczkis.
Uwagi w zał.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy