Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Open
X
Zmiany w ustawie o odpadach weszły w życie !

Zmiany w ustawie o odpadach weszły w życie !

Opublikowany 05 September 2018W dniu dzisiejszym - 5 września 2018 r. - wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o odpadach. Oznacza to, że do 22 lutego 2019 r. każda firma zbierająca lub przetwarzająca odpady, w tym pojazdy wycofane z eksploatacji, ma zainstalować wizyjny monitoring miejsc magazynowana odpadów. Zobligowana jest również do złożenia w ciągu 12 miesięcy, wniosku o aktualizację posiadanych decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Wiązać się to będzie z dodatkowymi kosztami ustanowienia zabezpieczenia finansowego roszczeń oraz operatu przeciwpożarowego. Niestety z powodu nie wydania aktów wykonawczych - rozporządzeń w sprawie
stawek zabezpieczeń roszczeń, parametrów technicznych monitoringu oraz
 zabezpieczeń przeciwpożarowych, nastąpił paraliż systemu gospodarki odpadami w zakresie wydawania decyzji. Do czasu wydania w/w rozporządzeń żadna firma nie uzyska decyzji na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. Przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o wydanie
decyzji
  na gospodarowanie odpadami i nie otrzymali jej do dnia 4 września 2018 r., do czasu ukazania się rozporządzeń i aktualizacji wniosku, decyzji nie otrzymają. Przedsiębiorcy posiadający decyzje
również muszą czekać na wydanie rozporządzeń, do tego czasu nie mogą złożyć wniosku o zmianę decyzji dostosowując się do nowych regulacji. Z powodu braku parametrów technicznych, które w
rozporządzeniu ma określić Minister Środowiska, nie mogą także zainstalować monitoringu. W naszej  ocenie,  w ciągu 12 miesięcy może dojść do rezygnacji wielu przedsiębiorców z prowadzenia
działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. Istnieje również ryzyko przejścia niektórych firm, w szczególności  mikro przedsiębiorców, do szarej strefy. Zmiany, które w dniu dzisiejszym weszły w życie, wprowadzone były w pośpiechu, bez dostatecznej oceny skutków regulacji oraz spokojnych  konsultacji. W dużej mierze przyczynił się do tego okres wakacyjny, w którym to procedowano tak istotne zmiany. Stowarzyszenie FORS przygotowuje pakiet informacji, który pomoże prowadzącym stacje demontażu dostosować się do nowych regulacji. Dodatkowo w dniu 2 października podczas III Międzynarodowej Konferencji Recykling Pojazdów w Kraju i na Świecie - będzie uruchomiony punkt konsultacyjny oraz prezentacja omawiająca wprowadzone zmiany. Wszystkich
zainteresowanych serdecznie zapraszamy - więcej na stronie ; www.konferencja.fors.pl

Ten tekst możesz zmienić w zakładce konfiguracja, pozycja: tracking_pl