13 października 2020

Branża motoryzacyjna przeciwko wyższej akcyzie na samochody z importu.

W połowie września Jadwiga Emilewicz jeszcze jako wicepremier i minister rozwoju podczas konferencji prasowej poświęconej elektromobilności wskazała, że rząd rozważa powrót do regulacji, która podnosi akcyzę na samochody używane. Jak podkreśliła nowe przepisy miałyby sprawić, by takich aut nie opłacało się do Polski sprowadzać. Swoje stanowisko w tej sprawie przygotowało 5 organizacji branżowych. Możemy się z niego dowiedzieć, że branża motoryzacyjna sprzeciwia się zdecydowanie temu pomysłowi.

Import aut nieopłacalny?

Plany podwyżki akcyzy na auta sprowadzane zza granicy to nic nowego. W 2016 roku Polskę zelektryzowały prace, które w sposób drastyczny miały podnieść opłaty od sprowadzanych aut. Finalnie projekt ten nie przeszedł. Mimo zapewnień niektórych środowisk, znaczna część opinii publicznej i decydentów doszła do wniosku, że nie powinniśmy się łudzić. W Polsce zdecydowanej większości społeczeństwa nie stać na nowy samochód, a Polacy nie będą szturmować salonów samochodowych tylko dlatego, że akcyza na pojazdy używane wzrośnie. Dla Polek i Polaków, których jak pokazują dane stać zwykle na zakup i eksploatację pojazdu do 20 tysięcy złotych, zakup nowego pojazdu, którego średnia wartość przekroczyła już dawno 100 tysięcy złotych, nie była, nie jest i niestety długo jeszcze nie będzie alternatywą.

W przypadku zmiany akcyzy import pojazdów uywanych mógłby zostazahamowany co odbiłoby siw pierwszej kolejnoci bardzo negatywnie na tych, którzy zawodowo zajmujsisprowadzaniem uywanych pojazdów do Polski. Finalnie pomimo podwyki budet pastwa zanotowałby z tytułu akcyzy straty a sprzedanowych aut, w tym tych z napdem elektrycznym pozostałaby na tym samym poziomie. Trzeba powiedzieotwarcie, załoenia jakie przywiecajplanom zmian sbłędne i niosza sobsame negatywne konsekwencje – mówi Maciej Szymajda, prezes Stowarzyszenia Komisów

Wtóruje mu Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.:

Nie wolno zapomina, e obecny park samochodowy jak i import pojazdów uywanych daje pracponad 145 tysicom mechaników i wielu innym specjalistom, czyli całemu sektorowi usług zwizanych z eksploatacjpojazdów. Z usług niezalenych warsztatów motoryzacyjnych korzysta niemal 90% kierowców z blisko 18 milionów pojazdów jedżących po naszych drogach. Dobra kondycja warsztatów gwarantuje cigłość funkcjonowania całego łacucha produkcji i dystrybucji części motoryzacyjnych zatrudniajcego łącznie prawie 190 tys. osób. Ewentualne ograniczenie rynku samochodów uywanych uderzy mocno w cały ten segment – wskazuje Alfred Franke

Również OKRM ZRP podkreśla, że zwiększona akcyza uderzy branżę motoryzacyjną

Oczywicie uwaamy, e te najstarsze pojazdy sprowadzane z zagranicy zatruwajce rodowisko powinny byeliminowane z rynku europejskiego, jednak zwikszona akcyza nie

moe spowodowazatrzymania importu aut do Polski, poniewaspowoduje to ograniczonilość pracy w zakładach motoryzacyjnych, a tym samym przyczyni sido likwidacji tysicy stanowisk, a take spowoduje likwidacjzakładów, które wnoszogromny wkład w tworzeniu budetu – mówi Andrzej Duch Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Motoryzacyjnych, Związku Rzemiosła Polskiego

Kolejny negatywny skutek, ewentualnych zmian to jest starzenie się parku samochodowego podkreśla Adam Małyszko-prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów.

Według danych Ministerstwa rodowiska, przekazanych w tym roku do Komisji Europejskiej, w 2018 r. wprowadzane były do kraju pojazdy w rednim wieku 7 lat, natomiast wycofywane z ruchu (kasowane) w wieku ok. 20,3 lat. W zwizku z importem aut uywanych do Polski odmładza sipark samochodowy. Co za tym idzie Polacy poruszajsicoraz nowszymi samochodami spełniajcymi wysze normy EURO oraz bezpieczestwa. Blokada napływu aut uywanych doprowadzi do tego, e samochody, które jusna naszym rynku bduytkowane do granic moliwoci, tym samym redni wiek uytkowanych i kasowanych pojazdów w Polsce wzronie – wskazuje Adam Małyszko

Nie tdy droga

Obecnie w trakcie pandemii koronawirusa własny pojazd to dla wielu osób gwarant większego bezpieczeństwa dla zdrowia. Wydaje się, że polscy decydenci powinni rozważyć inne środki mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach czy też środowiska naturalnego, a także korzystne z punktu widzenia budżetu państwa.

Funkcjtmogłaby spełnipoprawa funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów. Stawka za badanie techniczne jest taka sama od kilkunastu lat. Gdyby to sizmieniło to podmioty je prowadzce mogłyby przeznaczawicej pienidzy w szkolenia, nowy sprzt i rozwój, a przez to w jeszcze wikszym zakresie sprawiaby pojazdów niesprawnych technicznie i zagraajcych bezpieczestwu uytkowników dróg czy też środowisku naturalnemu było jak najmniej na naszych drogach – mówi Marcin Barankiewicz-prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów.

Stanowisko OKRM ZRP, SDCM, PISKP, FORS oraz Stowarzyszenia Komisów przesłane zostało do następcy pani Emilewicz – wicepremiera Gowina jak również do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Stanowisko OKRM ZRP, SDCM, PISKP, FORS oraz Stowarzyszenia Komisów.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy