Karta zgłoszenia

 

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (karta zgłoszenia):

Członek Stowarzyszenia, pełnomocnik Członka lub przedstawiciel Członka Wspierającego

 obiad   danie wegetariańskie

osoba towarzysząca

 obiad  danie wegetariańskie

firma

adres e-mail

telefon

uwagi

OŚWIADCZENIE RODO
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na stronie http://fors.pl/ i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby Szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119).

 


Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy