V Międzynarodowa Konferencja FORS
 „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji w kraju i na świecie”
Przegląd krajowych systemów recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.


Warszawa, 13-14 września 2023 roku
AIRPORT HOTEL OKĘCIE, Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 24


Dane Uczestnika

Dodatkowe informacje:


Zwiedzaniu stacji demontażu w Łochowie (13.09.2023):

Udział w Kolacji (14.09.2023):

Danie wegetariańskie:


Szczegóły Konferencji :
Udział w dwudniowej Konferencji to koszt 1250 zł brutto od osoby. Cena obejmuje również wyjazd i zwiedzenie stacji demontażu oraz udział w uroczystej Kolacji. Na Państwa zgłoszenia czekamy najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2023 r.

Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa oraz zobowiązuję się do dokonania wskazanych opłat na konto stowarzyszenia FORS
BANK PEKAO S.A. SWIFT: PKOPPLPW PL66 1240 5921 1111 0000 4757 2007
– w przypadku gdy uczestnikiem jest firma, zostanie wystawiona faktura – Oświadczam, że akceptuję przesłanie faktury drogą elektroniczną.

OŚWIADCZENIE RODO

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na stronie http://fors.pl/ i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119).