Zgłoszenie na szkolenie

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (karta zgłoszenia na szkolenie przed Walnym 2020):

 obiad   danie wegetariańskie

 obiad  danie wegetariańskie

firma

adres e-mail

telefon

uwagi

Opłata za udział w szkoleniu od osoby wynosi:
– 200 zł brutto – dla członków Stowarzyszenia FORS
– 500 zł brutto – dla osób niebędących członkami Stowarzyszenia FORS.
W przypadku pisemnej rezygnacji do 21 sierpnia 2020 r., organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% opłaconej kwoty. Rezygnacja po tym terminie lub nieobecność podczas szkolenia jest jednoznaczna z poniesieniem całkowitych kosztów udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Zamiast zgłoszonej osoby może wziąć udział inny pracownik firmy po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu FORS.
Oświadczam, że akceptuję warunki uczestnictwa oraz zobowiązuję się do dokonania opłaty z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu. BANK PEKAO S.A. 66 1240 5921 1111 0000 4757 2007.
– w przypadku gdy uczestnikiem jest firma, zostanie wystawiona faktura

OŚWIADCZENIE RODO
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych na stronie http://fors.pl/ i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby Szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119). 


Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy