21 września 2018

APEL Stowarzyszenia FORS

W związku z kolejnym pożarem odpadów, tym razem w Szczecinie, Stowarzyszenie FORS apeluje
do wszystkich podmiotów prowadzących stacje demontażu o dokonanie przeglądu
swoich zakładów pod kątem ppoż.W pierwszej kolejności należy jak najszybciej pozbyć się nadmiernych ilości odpadów palnych – opon, zderzaków, zbiorników paliwa, zbiorników z gazem, tworzyw sztucznych, pianek, itp.Firmom dokonującym głębokiego demontażu sugerujemy zmianę technologii i nawiązanie współpracy z prowadzącymi strzępiarki. Współpraca taka ograniczy ilość
wytwarzanych odpadów palnych.Proponujemy również dodatkowo przeszkolić pracowników w zakresie BHP ze szczególnym naciskiem na działania prewencyjne z zakresu ppoż.

Jednocześnie informujemy, że podczas III Konferencji Recykling Pojazdów w Kraju i na Świecie w punkcie konsultacyjnym ekspert z dziedziny ppoż udzieli Państwu odpowiedzi na pytania związane z bezpieczeństwem ppoż, nowym obowiązkiem wykonania operatu ppoż.W punkcie konsultacyjnym do dyspozycji Państwa będą również eksperci z dziedziny bankowości (zabezpieczenie roszczeń), ochrony środowiska (dostosowanie decyzji ) oraz podatków (najnowsze zmiany).

https://gs24.pl/pozar-w-szczecinie-przy-ul-pomorskiej-policja-zamknijcie-okna-doszlo-do-eksplozji-zdjecia/ar/13509678

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy