Materiały, informacje, porady techniczne

1. Katalog mas własnych pojazdów 

2. Dane i formularze stanowiące podstawę do rozliczenia sprawozdania rocznego

 

3. Nowe zasady przekazania opon do Centrum Utylizacji Opon

 

Informacja dla chcących korzystać z warunków odbioru opon ustalonych między FORS i CUO

Zbiór zbierających opony pozwalający na określenie odbierającego na podstawie kodu położenia stacji demontażu

 

4. Materiały ze spotkania informacyjnego FORS które odbyło się w dniu 2007-01-26

 

Przedstawienie dokumentów obowiązkowych i pomocniczych niezbędnych do wypełnienia sprawozdania rocznego

Wypełnianie formularza sprawozdania rocznego i wyliczenie poziomów odzysku i recyklingu uzyskanych przez stację demontażu

Struktura składników masy pojazdu

 

5. Materiały ze spotkania informacyjnego FORS które odbyło się w dniu 2008-01-10

 

Harmonogram działań A.Misiejuk

Przygotowanie dokumentów

Przygotowanie sprawozdania rocznego

–  Odbiorcy odpadów

 

6. Materiały z Seminarium FORS które dobyło się w Centrum Konferencyjnym FSO w Warszawie w dniu 22 stycznia 2009 roku

 

Przedstawienie aktualnego stanu informacji niezbędnej wg FORS do wypełnienia rocznego sprawozdania stacji demontażu

Zmiany jakie zostały wprowadzone w formularzu rocznych sprawozdań za rok 2008,ich przyjmowaniu, ocenie i przyjmowaniu wniosków o dopłaty

Możliwości zbytu karoserii, po demontażu w stacji demontażu

Informacja na temat wdrażania systemu jakości EGARA w stacjach demontażu Europy

Przeszkody widziane z poziomu stacji demontażu i ich wpływ na osiąganie celów przez system recyklingu pojazdów

Rozważane kierunki zmian prawa dotyczące recyklingu samochodów

 

7.   Materiały z Walnego Zebrania FORS, które odbyło się 21 maja 2009 w Centrum Konferencyjnym FSO w Warszawie

 

Sprawozdanie z działań FORS w roku 2008 Małyszko

Prezentacja EKO PAKIETU Misiejuk

Spodziewane oddziaływanie przygotowywanych zmian w prawie na recykling Małyszko

Raporty o stanie recyklingu w Polsce Izdebski

Uchwały i wnioski uchwalone na Walnym Zebraniu

 

8. Materiały z Konferencji FORS z 10 grudnia 2009, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym FSO S.A.

 

Dyrektywa Komisji UE

Zmiany w dopłatach NFOSiGW

Zmiany w prawie FORS

 

9.  Materiały z ze Spotkania Informacyjnego FORS z 20 stycznia 2010, które odbyła się w Centrum Konferencyjnym FSO S.A.

 

2010.01.20 FORS Adam Małyszko

2010.01.20 NFOSiGW Katarzyna Maryniak

2010.01.20 FORS Robert Lewicki

2010.01.20 WIOS Marcin Dziedzic

2010.01.20 CUO Marek Sobiecki

 

10. Informacja o stacji demontażu w miejscowości Kungsara w Szwecji

 

11. Materiały z Konferencji FORS która odbyła sie 9 grudnia 2010 roku w Centrum Konferencyjnym FSO w Warszawie

 

20101209 Prezentacja Pani Klopotek

20101209 Prezentacja Pani Perlinskiej I

20101209 Prezentacja Pani Perlinskiej II

 

12. Materiały ze spotkania informacyjno integracyjnego w Lipowym Moście które odbyło się 3 i 4 lutego 2011 roku

 

Prezentacja Sprawozdanie Pana Lewickiego

Prezentacja Ewidencja odpadów Pani Baranowskiej

Prezentacja Propozycje w zakresie VAT Pani Zgierskiej

Wiersz Pana Tyburskiego

Certyfikat FORS Prezentacja

Certyfikat FORS Opis

 

13. Materiały ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 15 lutego 2012 roku w Warszawie

 

–  Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 – wymagania w zakresie przygotowania, Pani Kłopotek

Formularz rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011 i jego wypełnianie, Pani Maryniak

Przygotowania wniosków, terminy, zasady, przyznawania dopłat za rok 2011 i dofinansowania systemu recyklingu w roku 2012 oraz perspektywy na lata następne, Pan Roliński

Zmiany, Pan Małyszko

Aktualny stan prac legislacyjnych – możliwe terminy zmiany stanu prawnego, Pani Misiejuk

 

14. Sprawozdanie z wyjazdu na spotkanie EGARA w Lucernie

 

15. Materiały ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 14 lutego 2013 roku w Warszawie

 

Prezentacja Adam Małyszko

Prezentacja Agnieszka Łęska

Prezentacja Katarzyna Maryniak

Prezentacja Jarosław Roliński

Prezentacja Anna Łukaszewicz Obierska

 

16. Materiały z Walnego Zebrania Członków FORS, które odbyło się w dniach 18-19 czerwca 2013 roku w hotelu Warszawianka w Jachrance

 

Prezentacja Beaty Kozak

Prezentacja Jarosława Rolińskiego

Prezentacja Grzegorza Skrzypczaka

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2012 rok

 

17. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 5-6 grudnia 2013

 

Podsumowanie 15 lat działalności Stowarzyszenia FORS – Jerzy Izdebski

Aktualny stan prac nad projektem zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nowa opłata depozytowa – Agnieszka Misiejuk

Rozliczenie VAT w branży recyklingowej – kwestie praktyczne oraz wyzwania – Jerzy Martini

Doskonalenie jakości zarządzania – Paweł Nowomiejski

 

18. Spotkanie informacyjne 24 lutego 2014

 

Poradnik wypełnienia rocznego sprawozdania

Dofinansowanie stacji demontażu

Sporządzanie wniosku

Podsumowanie kontroli WIOŚ

Ochrona danych osobowych

 

19. Sprawozdanie z posiedzenia stowarzyszenia EGARA w dniu 6 czerwca 2014.pdf

 

20. Sprawozdanie z posiedzenia stowarzyszenia EGARA w dniu 21 listopada 2014.pdf

 

21. Spotkanie informacyjne „Recykling 2015”

 

Aktualny stan prac nad nowelizacją ustawy

NFOŚiGW cz.1

NFOŚiGW cz. 2

Aukcje.fors

Nowe decyzje – statystyki, podsumowanie ankiety

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy