Współpraca z Egara

Ważnym wydarzeniem w dziejach FORS było przystąpienie w 1999 roku do europejskiego stowarzyszenia EGARA. Zaowocowało to między innymi bezpośrednią wymianą poglądów oraz doświadczeń między stroną polską, a przedstawicielami podobnych stowarzyszeń Unii Europejskiej. W 2001 roku mieliśmy przyjemność i zaszczyt gościć w Polsce przedstawicieli wszystkich krajów, które wchodzą w skład organizacji EGARA.

Stowarzyszenie EGARA – European Group of Automotive Recycling Associations (Europejska Grupa Stowarzyszeń Recyklingu Samochodów) zostało założone w 1991 roku. EGARA zrzesza europejskie stowarzyszenia zajmujące się recyklingiem samochodów w Europie. EGARA reprezentuje niezależne, profesjonalne i świadome ekologicznie przedsiębiorstwa zajmujące się demontażem pojazdów. Potrzeba zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym nigdy nie była tak pilna, a zatem rola EGARA jest ważniejsza niż kiedykolwiek.

Podczas opracowywania dyrektywy dotyczącej pojazdów wycofanych z eksploatacji (dyrektywa ELV), a teraz podczas przeglądu dyrektywy ELV, EGARA wniosła zarówno wkład, jak i wiedzę, a także uczestniczyła w dyskusjach i spotkaniach na szczeblu Komisji i Parlamentu. Ponadto, EGARA prowadzi bliski dialog z innymi europejskimi stowarzyszeniami w sektorze motoryzacyjnym, np. producentami samochodów, producentami komponentów i części, branżami recyklingu. EGARA zabiera stanowisko w sprawach takich jak: skradzione pojazdy, systemy rejestracji, podatek VAT od części zamiennych, status odpadów oraz demontaż pojazdów elektrycznych. Co więcej, EGARA pracuje nad informacjami o częściach i promuje ponowne wykorzystanie wysokiej jakości części zamiennych z demontowanych samochodów.

Głównym celem EGARA jest ułatwienie i rozwój ekonomiczności działań przedsiębiorstw w zakresie demontażu i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji. Działania dotyczą w szczególności:

 • gromadzenia SWE w przedsiębiorstwach
 • demontażu SWE
 • sprzedaży materiałów i części z SWE
 • gospodarki odpadami z SWE.

Misją EGARA jest:

 • ożywienie rozwoju stacji demontażu i ustalenie zasad ich pracy w myśl przepisów ochrony środowiska
 • przeciwdziałanie “szarej strefie” w zakresie recyklingu SWE
 • promowanie i zachęcanie do powtórnego użycia części i materiałów odzyskanych z SWE
 • ujednolicenie prawa w zakresie recyklingu w Europie i doprowadzenie do skutecznej współpracy międzynarodowej zakładów demontażu i przetwarzania odzyskanych materiałów
 • służenie sobie wzajemną pomocą i wymiana doświadczeń
 • ochrona środowiska i zasobów naturalnych ziemi.

Obecnie EGARA gromadzi w swych szeregach stowarzyszenia recyklingowe z 14 krajów Europy.

Są to:

Dania – DAG,

Estonia – NGO ELV,

Finlandia – SAL,

Francja – CNPA,

Hiszpania – AAD,

Holandia – STIBA,

Irlandia – IMVRA,

Norwegia – NBF,

Polska – FORS,

Szwajcaria – VASSO,

Szwecja – SBR,

Węgry – ABAKE,

Wielka Brytania – VRA,

Włochy – ADA.

Podstawą istnienia EGARA są cele określone w czasie jej powstania w roku 1991, czyli:

 • aby aby recykling samochodów odbywał się w myśl zasad gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • aby stymulować i ułatwiać wzrost ponownego wykorzystania wysokiej jakości części zamiennych i materiałów ze zdemontowanych samochodów; 
 • aby promować stosowanie norm środowiskowych w zakresie recyklingu samochodów.

Oto podsumowanie filozofii EGARA: „Nasza praca jest w zgodzie z gospodarką o obiegu zamkniętym. Sprzedajemy używane części zamienne najwyższej jakości i staramy się odzyskiwać materiał ze zdemontowanych samochodów (zarówno z pojazdów wycofanych z eksploatacji, jak i uszkodzonych). Ponadto, w procesie demontażu dbamy o ochronę środowiska przed niebezpiecznymi substancjami znajdującymi się w pojazdach oraz przestrzegamy rygorystycznych zasad eksploatacji wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa środowiska”.

EGARA poszukuje optymalnych rozwiązań ukierunkowanych na:

 • maksymalizację odzysku,
 • maksymalizację recyklingu,
 • minimalizację odpadów (wysypiska i wyrobiska) będących rezultatem utylizacji samochodów wycofanych z eksploatacji.

EGARA ściśle współpracuje z podobnymi organizacjami na świecie np. w USA, Kanadzie, Australii i Japonii.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy