Historia FORS

3 czerwca 2004 r. w Centrum konferencyjnym FSO w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą historią na linii czasu:

2015
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
10 czerwca

W dniu 10 czerwca 2015 r. w Pałacu w Łochowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów. Podczas zebrania m.in. przedstawiono najważniejsze zmiany w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, rozmawiano o kontrolach prowadzonych w stacjach demontażu pojazdów, pracach powołanego przez Ministra Środowiska zespołu d/s recyklingu pojazdów. Ponadto uczestnicy Walnego Zebrania przyjęli sprawozdania za 2014 rok i udzielili absolutorium władzom Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Dyskutowano również o dalszych kierunkach działania Stowarzyszenia FORS, integracji środowiska. Zasygnalizowano również uruchomienie akcji o roboczej nazwie 3 S , 3 x Stop – STOP SZAREJ STREFIE , STOP BIUROKRACJI I NADREGULACJI, STOP MONOPOLIZACJI .Walne Zebranie zakończyło się uroczystą kolacją, podczas której zgromadzeni goście podziękowali Panu Adamowi Małyszko – Prezesowi Stowarzyszenia za dotychczasowy wkład i pracę w rozwijanie Stowarzyszenia FORS.

Pierwsze spotkanie zespołu ds. recyklingu
25 maja

W dniu 25 maja 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie powołanego przez Ministra Środowiska Zespołu do spraw recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Stowarzyszenie FORS reprezentował Pan Adam Małyszko – Prezes oraz Pani Agnieszka Misiejuk – Wiceprezes . Obrady rozpoczął Przewodniczący Zespołu Pan Janusz Ostapiuk – podsekretarz stanu Ministerstwa Środowiska, a referat wprowadzający przedstawił Pan Adam Małyszko. W dyskusji nad planem działania brali udział zaproszeni do prac przedstawiciele strony rządowej jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej
21 kwietnia

W dniu 21 kwietnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (druk nr 3244). Tematem posiedzenia była dyskusja ogólna na temat Projektu. Stowarzyszenie FORS reprezentował Prezes Adam Małyszko. Pan Prezes zwrócił uwagę na problemy przedsiębiorstw, które nie maja podpisanej umowy z organizacją odzysku, poruszył problem przemieszczania zużytego sprzętu, a także zabrał głos w dyskusji nad tematem zakazu zbiórki niekompletnego sprzętu.

Spotkanie z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Finansów
4 marca

Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska Janusz Ostapiuk, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś oraz Prezes Stowarzyszenia FORS Adam Małyszko spotkali się z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Finansów Januszem Cichoniem. Omawiano temat skierowania pojazdów do stacji demontażu o szkodzie całkowitej (np. kompletnie spalonych) jak i również poruszono temat systemu „500 za 500”.

Seminarium Polsko-Norweskie
4 marca

4 marca 2015 roku Prezes Adam Małyszko uczestniczył w zorganizowanym przez sejmową Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Seminarium Polsko-Norweskim „Najnowsze trendy w gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce i Norwegii”. Funkcjonujący w Norwegii system depozytowy (odpowiednik proponowanego systemu „500 za 500″) gwarantuje 98 procentową skuteczność skierowania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu.

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe
3 marca

W dniu 3 marca 2015 roku odbyło się organizowane przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów spotkanie informacyjno – szkoleniowe. Spotkanie, w głównej mierze poświęcone było sprawozdawczości prowadzących stacje demontażu za 2014 rok, zgromadziło 170 przedstawicieli branży i 30 gości. Na spotkaniu omówione były ponadto tematy nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów, zmian w ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, nowych zasad przeprowadzania próby strzępienia. Prezes Adam Małyszko zaprezentował symulator obliczania poziomów odzysku i recyklingu. Na spotkaniu mieliśmy przyjemność gościć: przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pana Jarosława Rolińskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi oraz Panią Katarzynę Marzantowicz, Prezesa Izby Przemysłowo – Handlowej Gospodarki Złomem – Pana Piotra Gluźniewicza wraz z Panią Dyrektor Kingą Zgierską,Prezesa Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego – Pana Jakuba Farysia, oraz przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Swoją obecnością zaszczycił nas członek honorowy Stowarzyszenia – Pan Jerzy Osiński.

Nowa podzakładka "AKTY PRAWNE OCZEKUJĄCE NA OGŁOSZENIE"
21 stycznia

Na stronie www.fors.pl w zakładce AKTY PRAWNE została utworzona nowa podzakładka AKTY PRAWNE OCZEKUJĄCE NA OGŁOSZENIE. Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana o akty prawne istotne dla branży, które oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim.

2014
Przyjęcie rezygnacji
12 grudnia

W dniu 12 grudnia 2014 roku Zarząd Stowarzyszenia FORS przyjął rezygnacje Pani Anny Łyczak z pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Pana Bartosza Bieleckiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Spotkanie informacyjne „Recykling 2015”
3 grudnia

3 grudnia2014 roku w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjne „Recykling 2015”. Spotkanie w głównej mierze poświęcone warunkom, w jakich od 2015 roku będą musiały funkcjonować stacje demontażu pojazdów zgromadziło ponad 250 przedstawicieli branży i ponad 30 gości. Na spotkaniu mieliśmy przyjemność gościć: przedstawicieli Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – Panią Naczelnik Barbarę Plak-Nowicką oraz Pana Naczelnika Jerzego Króla, przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Pana Jarosława Rolińskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi oraz Panią Katarzynę Marzantowicz, Prezesa Izby Przemysłowo – Handlowej Gospodarki Złomem Pana Piotra Gluźniewicza wraz z Panią Dyrektor Kingą Zgierską, Dyrektora wykonawczego Związku Dealerów Samochodów- Pana Rafała Poradkę, przedstawicieli Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego – Pana Michała Wekiera oraz Andrzeja Pertyńskiego. Swoją obecnością zaszczycił nas założyciel, wieloletni Prezes, członek honorowy Stowarzyszenia – Pan Cezary Lichodziejewski. Swoje produkty i usługi prezentowali przedstawiciele firm produkujących urządzenia do recyklingu pojazdów i złomu.

Wystosowanie pisma do Pani Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz
27 października

W dniu 27 października 2014 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów wystosowało do Pani Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz pismo z uwagami do projektu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dokument zawierał zastrzeżenia do wspomnianego projektu oraz apel o jego nieprzyjmowanie w obecnym kształcie na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 28 października br.

Wizyta Pana Profesora Kenichi Togawę
16 października

W dniu 16 października 2014 r. gościliśmy w naszym Stowarzyszeniu FORS Pana Profesora Kenichi Togawę z Japonii wraz z małżonką. Ze strony FORS w spotkaniu uczestniczyli: Prezes Adam Małyszko, Sekretarz Jerzy Izdebski, członkowie Zarządu Pani Anna Łyczak, Pan Robert Jaśkowiec oraz członek stowarzyszenia Pan Dariusz Łątkiewicz. Było to kolejne spotkanie poświęcone wymianie informacji na temat zmian w systemie recyklingu pojazdów w Polsce i Japonii.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO
14-16 października

W dniach 14-16 października 2014 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO. W ramach targów odbyła się organizowana przez wydawnictwo ABRYS konferencja Forum Recyklingu – RECYKLING POJAZDÓW I ZŁOMU, na której Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów reprezentowała Pani Wiceprezes Agnieszka Misiejuk. Na konferencji Pani Wiceprezes przedstawiła prezentację „System premii w projekcie zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – szansą na rozwój recyklingu?”.

Wizyta gości z Estonii
12-13 września

W dniach 12 - 13 września 2014 roku mieliśmy przyjemność być gospodarzami dla gości z Estonii. NGO ELV – Estońskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu Samochodów, podobnie jak FORS, jest członkiem stowarzyszenia EGARA. 12 września z przedstawicielami NGO ELV, spotkaliśmy się w siedzibie FORS. W spotkaniu wzięli udział: Viktor Hütt – Dyrektor Zarządzający, Raivo Pertel – Prezes, Riho Seppet – Członek Zarządu, Silver Kitsing – Członek Zarządu oraz Adam Małyszko-Prezes, Agnieszka Misiejuk – Wiceprezes, Marta Witkowska – Wiceprezes, Jerzy Izdebski- Sekretarz oraz przedstawiciele sekretariatu Agata Stobiecka i Mariusz Kukiełka. Podczas spotkania wymienialiśmy się informacjami na temat systemów recyklingu funkcjonujących w naszych krajach. Okazało się, że mamy na tej płaszczyźnie wiele wspólnego. Estończycy mogli jednak pochwalić się możliwością wyrejestrowywania pojazdów z poziomu stacji – klient estońskiej stacji demontażu nie musi fatygować się do urzędu w celu wyrejestrowania auta, wszystkie stacje są podpięte do systemu rejestracji aut, brawo. Strona estońska mogła także pochwalić się sklepem internetowym, w którym klienci mogą znaleźć części przeznaczone do ponownego użycia, pochodzące od wszystkich stacji, zrzeszonych w stowarzyszeniu.Duże uznanie gości wzbudził system depozytowy 400 za 400 , który został dodany do ostatniej propozycji zmiany Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Po kilku godzinach spotkania, rozpoczęła się część praktyczna. Wraz z pozostałymi dziewiętnastoma uczestnikami wizyty z Estonii, korzystając z uprzejmości pana Dariusza Łątkiewicza, prowadzącego stację demontażu w Płońsku, mieliśmy możliwość zaprezentowania jak u nas prowadzi się demontaż – przy pięknej pogodzie, nasi goście z przyjemnością i zaciekawieniem zwiedzali świetnie zorganizowaną i zadbaną stację. Następnego dnia kontynuowaliśmy zwiedzanie, tym razem korzystając z niezwykłej gościnności pana Marcina Kasprzaka właściciela „Kapral-Car” w Mamliczu, niedaleko Bydgoszczy. Tutaj delegacja z Estonii mogła podziwiać doskonale prowadzoną stację, świetną organizację pracy, przynoszącą imponujące wyniki.

Artykuł „Recykling aut działa tylko w szarej strefie” w Dziennika Gazeta Prawna
9 września

9 września 2014 roku pojawił się artykuł Dziennika Gazeta Prawna „Recykling aut działa tylko w szarej strefie”, w którym Prezes Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów - Adam Małyszko przedstawił rozmiary "szarej strefy" w branży recyklingu pojaz w wycofanych z eksploatacji.

Audycja radiowa na temat recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
1 września

W Radiu Kraków odbyła się audycja radiowa na temat recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z udziałem Pana Stanisława Grzesika – członka Zarządu Stowarzyszenia FORS.

Śmierci Członka Założyciela oraz honorowego Członka Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów śp. Pana Dariusza Stawiarskiego
31 lipca

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Członka Założyciela oraz honorowego Członka Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów śp. Pana Dariusza Stawiarskiego. Pan Dariusz, swoją pracą, przyczynił się do rozwoju recyklingu pojazdów w Polsce. Przez wiele lat z zaangażowaniem działał w Zarządzie naszego Stowarzyszenia. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako wybitny, zaangażowany fachowiec i pogodny człowiek.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków FORS
26 czerwca

26 czerwca 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków FORS. Wybory poprzedziła debata poświęcona przewidywanym skutkom wprowadzenia zmian proponowanych w najnowszym projekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw. W dyskusji udział wzięli: Janusz Ostapiuk -Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Poseł Tadeusz Arkit – Przewodniczący Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami Sejmu RP, Izabela Szadura – Dyrektor Departamentu Kontroli Rynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Jarosław Roliński – Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Łukasz Sosnowski – Starszy Specjalista Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki. W części wyborczej uczestnicy Walnego Zebrania przyjęli sprawozdanie i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Podczas dyskusji, trwającej w czasie liczenia głosów w przeprowadzonych wyborach, ustalono kierunki działań na następne trzy lata. W wyborach na następną, trzyletnią kadencję zostały wybrane następujące osoby: Adam Małyszko - Prezes Stowarzyszenia, Agnieszka Misiejuk, Marta Witkowska, Anna Łyczak, Robert Lewicki, Robert Jaśkowiec, Stanisław Grzesik,Jerzy Izdebski - Członkowie Zarządu. Ponadto do Komisji Rewizyjnej wybrano: Tomasza Pawlika, Mariana Putona, Bartosza Bieleckiego oraz Zbigniewa Adkonisa.

Study Tour w Japonii
6-16 maja

W dniach 6 – 16 maja 2014 roku zostało zorganizowane i przeprowadzone przez Stowarzyszenie FORS Study Tour w Japonii dla prowadzących stacje demontażu z Polski. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili szereg stacji demontażu w czterech miejscowościach w Japonii. Była to dobra okazja do praktycznego zapoznania się z systemem recyklingu pojazdów w Japonii funkcjonującego od 2005 roku. Zwiedzającym zaprezentowano rozwiązania techniczne stosowane w japońskich stacjach demontażu. Dla uczestników wyjazdu interesujący również był pokaz demontażu hybrydowych zespołów napędowych, regeneracji i napraw baterii samochodowych w tym zespołów baterii samochodów hybrydowych oraz prac nas robotem do demontażu opon z kół pojazdów.

Pismo Stowarzyszenia FORS odnoszące się do stanowiska Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
14 kwietnia

W dniu 14 kwietnia na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji ukazało się pismo Stowarzyszenia FORS odnoszące się do stanowiska Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w dyskusji nad kształtem projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów.

Opublikowanie poradników
7 marca

Na stronie internetowej Stowarzyszenia, w zakładce FORS - PORADY PRAWNE,WYJAŚNIENIA opublikowano Poradniki dotyczące sporządzania wniosków o wydanie decyzji administracyjnych na prowadzenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i punktu zbierania pojazdów przygotowane przez Stowarzyszenie FORS.

Spotkanie Informacyjne
24 lutego

24 lutego 2014 roku w hotelu LORD Conference Center przy Al. Krakowskiej 218 w Warszawie Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów zorganizowało Spotkanie Informacyjne. Tradycyjnie spotkanie poświęcone było w głównej mierze tematyce sprawozdawczości stacji demontażu. Ponadto przedstawione zostały również regulacje prawne w zakresie ochrony danych osobowych klientów stacji demontażu pojazdów.

Szkolenie na temat zmian w ustawie o podatku od towarów i usług dla branży recyklingu pojazdów
28 stycznia

28 stycznia 2014 roku w Centrum konferencyjnym PIAP przy Al. Jerozolimskich 202 w Warszawie odbyło się, zorganizowane przez Stowarzyszenie FORS, szkolenie na temat zmian w ustawie o podatku od towarów i usług dla branży recyklingu pojazdów. Szkolenie poprowadził Pan Jerzy Martini – doradca podatkowy, specjalista w zagadnieniach podatku od towarów i usług VAT.

2013
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia FORS
5-6 grudnia

W dniach 5-6 grudnia 2013 roku w hotelu Windsor Palace Hotel & Conference w Jachrance odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia FORS podsumowujące 15 lat działalności Stowarzyszenia FORS. Na spotkaniu obecnych było blisko 130 osób, wśród których pojawili się zaproszenie goście m.in. z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Departamentu Gospodarki Odpadami MŚ, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W dyskusji poruszono aktualne problemy branży recyklingu. Wraz z zaproszonymi gośćmi debatowano nt. nowej propozycji wprowadzenia opłaty depozytowej i zaproponowano przyjęcie wspólnego stanowiska Stowarzyszenia w tej sprawie. Po zakończeniu obrad wykonane zostało zdjęcie uczestników upamiętniające Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia FORS. Obchody 15-lecia Stowarzyszenia uświetniła uroczysta kolacja z ciekawym programem artystycznym.

Spotkanie z Przewodniczącym sejmowej podkomisji stałej d/s gospodarki odpadami
7 listopada

Stowarzyszenie FORS zorganizowało wyjazdowe spotkanie z Przewodniczącym sejmowej podkomisji stałej d/s gospodarki odpadami posłem Tadeuszem Arkitem oraz Prezesem NFOŚiGW Krystianem Szczepańskim wraz z osobami towarzyszącymi. Podczas wyjazdu przedstawiono przykłady szarej strefy oraz stacji demontażu działających legalnie. Dyskutowano również o problemach w branży oraz omówiono założenia do nowego projektu zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - w szczególności systemu “500 za 500”.

Zaktualizowanie katalogu mas własnych pojazdów
19 września

W dniu 19 września 2013 Stowarzyszenie FORS zaktualizowało katalog mas własnych pojazdów. Dodano zbiór z homologacji aut zawartych w katalogach ITS, dodatkowo również zawarto informację o położeniu numeru VIN. Katalog został udostępniony dla członków FORS, pod adresem: http://fors.pl/masa

Wywiad Sekretarza Stowarzyszenia FORS
25 lipca

W dniu 25 lipca 2013 Pan Jerzy Izdebski – Sekretarz Stowarzyszenia FORS udzielił wywiadu w Polskim Radiu na temat ograniczenia „ szarej strefy” w recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Pan Izdebski nadmienił, że zniesienie opłaty recyklingowej pogorszy sytuację legalnie działających stacji demontażu pojazdów. Zaznaczył, że ich funkcjonowanie dotowane jest z tych opłat, a propozycje ustawy nakładają też obowiązki na stacje, których te nie są w stanie wypełnić. Takie rozwiązanie sprawi, że pojazdy wycofane z eksploatacji zasilą rynek „szarej strefy” w branży recyklingu pojazdów.

Wywiad z Panem Adamem Małyszko - Prezesem Stowarzyszenia FORS
17 lipca

W dniu 17 lipca 2013 w serwisie internetowym samar.pl pojawił się wywiad z Panem Adamem Małyszko - Prezesem Stowarzyszenia FORS. Prezes FORS odniósł się do projektu nowej ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Prezes FORS ocenił, że w projekcie nowej ustawy zabrakło rozwiązań ograniczających szarą strefę, nie przewidziano również mechanizmów zwrotu kosztów, czyli różnicy między przychodami, a kosztami prawidłowego przetwarzania pojazdów. Pan Małyszko zaznaczył również, że wdrożenie projektowanych rozwiązań doprowadzić może do upadłości firm, które zainwestowały w tę branżę lub w najlepszym przypadku do zaniechania prowadzenia stacji demontażu.

Posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami.
11 lipca

W dniu 11 lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. monitorowania gospodarki odpadami. Stowarzyszenie FORS reprezentował Pan Adam Małyszko – Prezes FORS. Głównym tematem podczas spotkania był recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ministerstwo Środowiska reprezentował Pan Paweł Sosnowski. Przedstawiciel MŚ poinformował że wspólnie z Ministerstwem Finansów pracują nad systemem 500 za 500. Ministerstwo Środowiska akceptuje to rozwiązanie i nie widzi problemu ze zgodnością z prawem UE - konsultowali z KE. Propozycję popiera również NFOŚiGW w osobie byłego ministra MŚ Jerzego Swatonia - obecnie Dyrektora Departamentu w NFOŚiGW. Poparcia udzieliła również Pani Doktor Emilia Den Boer, która przez 1,5 godziny referowała temat recyklingu pojazdów przedstawiając również podstawowe zasady systemu 500 za 500. Prezes OIGR (Ogólnopolska Izba Gospodarki Odpadami) Jerzy Ziaja również poparł 500 za 500 mając na uwadze, że to wspólna propozycja. System 500 za 500 poparli również posłowie z komisji przyjmując we wnioskach końcowych ten właśnie kierunek prac. Ponadto we wnioskach znalazły się jeszcze dwa punkty; poparcie tematu szkody całkowitej i włączenie ubezpieczycieli do systemu oraz odstąpienie od karania prowadzących stacje demontażu za nie osiągnięcie poziomów odzysku/recyklingu. Na posiedzeniu również ostro skrytykowano obecny system - ograniczenie dopłat do pomocy de minimis, brak nadzoru WIOŚ na systemem, brak mechanizmów ograniczających szarą strefę.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów
18-19 czerwca

W dniach 18 i 19 czerwca 2013 w hotelu Warszawianka w Jachrance k/ Warszawy nad Zalewem Zegrzyńskim odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów oraz Spotkanie Informacyjne poświęcone pozwoleniom na prowadzenie stacji demontażu pojazdów wydawanym na podstawie przepisów nowej Ustawy o odpadach. Przedstawiono m.in. aktualny stan prac nad zmianą ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz propozycje współpracy z organizacjami odzysku innych odpadów.

Szkolenie Szlakiem stacji demontażu II
11-13 kwietnia

W dniach od 11 do 13 kwietnia 2013 roku odbyło się kolejne, zorganizowane przez FORS, szkolenie Szlakiem stacji demontażu II. W szkoleniu uczestniczyły 44 osoby. Uczestnicy mieli możliwość poznania sześciu kolejnych stacji demontażu znajdujących się w województwie łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz pomorskim. Odwiedziliśmy stacje demontażu: - Stal Car w Skierniewicach, - Auto Mirmar w Koninie - Kapral Car w Mamliczu - Mamauto w Starorypinie Rządowym - Auto Kasacja II w Grudziądzu - Panta w Gdańsku Na każdej z prezentowanych stacji demontażu uczestnicy szkolenia zostali przywitani z wielka otwartością i gościnnością, mogli również obejrzeć każdy zakątek stacji i zapytać oto co interesowało ich najbardziej, otrzymując odpowiedź na każde z pytań. Podróż między kolejnymi stacjami upływała również w bardzo miłej atmosferze, głównie dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników szkolenia. Zapewne każdy z uczestników już w trakcie szkolenia zorientował się jak wiele dobrego może przynieść możliwość zajrzenia „od kuchni” do każdej ze stacji. Właściciele stacji chętnie dzielili się własnymi pomysłami i rozwiązaniami stosowanymi w codziennej pracy. Praktyczna forma szkolenia połączona z wieloma przekazanymi wskazówkami oraz życzliwymi poradami właścicieli stanowiła zapewne cenny zbiór informacji do wykorzystania przez każdego z uczestników szkolenia.

I Kongres Recyklingu
13-14 marca

W dniu 13-14 marca w Warszawie, w Hotelu InterContinental Prezes FORS Adam Małyszko uczestniczył w I Kongresie Recyklingu podczas panelu dyskusyjnego poruszył sprawy recyklingu pojazdów, ewidencji CEPiK oraz problemów z szarą strefą w gospodarce odpadami. Prezes FORS zaproponował również wprowadzenie systemu zachęt ekonomicznych kierowanych do posiadaczy odpadów, w tym pojazdów w miejsce systemu nieegzekwowalnych wymogów i kar.

Spotkanie informacyjne, organizowane przez FORS
14 lutego

W dniu 14.02.2013 roku w Centrum Konferencyjnym FSO S.A. w Warszawie, podobnie jak w latach poprzednich, odbyło się spotkanie informacyjne, organizowane przez FORS. Spotkanie dotyczyło sprawozdawczości z działalności stacji demontażu za rok 2012, wniosków o dopłaty, zmian, jakie nastąpiły w prawie w ciągu ostatniego roku, a także perspektyw dla branży. Na spotkanie przybyli zaproszenie goście: przedstawiciele Ministerstwa Środowiska: Pani Agnieszka Łęska i Pani Joanna Darska Pani Izabela Szadura - Dyrektor w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska wraz z Panią Katarzyną Kłaczkowską, Pan Jarosław Roliński oraz Pani Katarzyna Maryniak z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pani Kinga Zgierska reprezentująca Izbę Przemysłowo - Handlową Gospodarki Złomem, Pani Ewa Kamińska oraz Pan Ryszard Michalski - przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego, dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska, profesor nadzwyczajny, Politechnika Poznańska, dr inż. Robert Lewicki, Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, przedstawiciele większości Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Inaugurującą prezentację przedstawił Prezes Stowarzyszenia FORS Pan Adam Małyszko. Prezentacja dotyczyła głównych problemów związanych z prowadzeniem stacji demontażu, w której Pan Prezes odniósł się zarówno do wysokich kosztów działalności, skomplikowanej i długiej procedury uzyskiwania decyzji, braku przejrzystego systemu zwrotu faktycznie poniesionych kosztów, trudności z ustalaniem danych niezbędnych do wystawiania zaświadczeń. W prezentacji zwrócono także uwagę na nierozwiązany wciąż problem szarej strefy i fakt, że pewna część szarej strefy działa dziś pod szyldem stacji demontażu. Pan Prezes wskazał także na główne kierunki zmian legislacyjnych, odnosząc się jednocześnie do tych zapisów w projekcie zmiany ustawy o recyklingu pojazdów z dnia 14.XI 2012 roku, które w jego ocenie, pogrążą branżę recyklingu. Po prezentacji nastąpiła dyskusja, w której przedstawić swoje stanowisko lub zadać pytanie mógł każdy z obecnych. Podczas tej części spotkania każdy z gości został poproszony o przedstawienie swojej opinii na temat propozycji zmian w ustawie o recyklingu pojazdów. Zgodnie stwierdzono, że propozycja zmian prawnych nie wprowadzają mechanizmów zmierzających do poprawy sytuacji prowadzących stacje demontażu, jednak zgodnie podkreślono, że nasze problemy nie pozostają niezauważane. Pani Dyrektor Szadura, odnosząc się do problemów z szarą strefą, podkreślała duże zaangażowanie inspektorów ochrony środowiska w walkę z nieprawidłowościami, a także nowe narzędzia, które otrzymali kontrolujący. Kolejna prezentacja dotyczyła rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji, przedstawiła ją Pani Agnieszka Łęska z Ministerstwa Środowiska. Po prezentacji także była możliwość zadania pytań zebranym na sali ekspertom, po czym nastąpiła przerwa na obiad. W tej części spotkania swoje prezentacje przedstawili przedstawiciele Narodowego Funduszu: Pani Katarzyna Maryniak – na temat wzoru rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz Pan Jarosław Roliński – na temat wniosku o udzielenie dopłat. Po tych wystąpieniach również była możliwość zadawania pytań. Zwrócono uwagę na problemy występujące przy wypełnianiu sprawozdania, jak i przy ich weryfikacji przez Narodowy Fundusz. W ocenie uczestników spotkania wiele z tych problemów jest wynikiem nieznajomości praktyki i błędnego wyobrażenia o działalności prowadzących stacje demontażu. Pytaniem, które padało wielokrotnie dotyczyło dopłat do demontażu i tego, jak długo utrzymany zostanie system dopłat. Nikt z obecnych nie był jednak w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie, wskazując, iż ostatecznie decyzja w tym zakresie należeć będzie do ustawodawcy. W dalszej części spotkania Pani Joanna Darska z Ministerstwa Środowiska przedstawiła główne założenia nowej ustawy o odpadach. Uczestnicy spotkania pytali między innymi o to, jak długo obowiązywać będą dotychczasowe zezwolenia na prowadzenie stacji demontażu, czy też którym z symbolów „R” z listy procesów odzysku zastąpić należy dotychczasowe procesy R14 i R15. Ostatnią prezentację przedstawiła Pani mecenas Anna Łukaszewicz na temat zmian w podatku VAT i „odwrotnym obciążeniu”. Spotkanie zamknął Pan Prezes Adam Małyszko krótkim podsumowaniem i apelem do przedstawicieli Ministerstwa Środowiska o współpracę i pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości i problemów zgłaszanych w trakcie spotkania.

2012
Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki
14 grudnia

W dniu 14 grudnia 2012 odbyło się w Ministerstwie Gospodarki trzygodzinne spotkanie kierownictwa Ministerstwa Gospodarki i przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z przedstawicielami przemysłu i rynku motoryzacyjnego w Polsce. W spotkaniu ze strony administracji uczestniczyli wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, wiceministrowie gospodarki: Grażyna Henclewska, Ilona Antoniszyn-Klik, Mariusz Haładyj, wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina. Ze strony FORS w spotkaniu uczestniczyli Prezes Stowarzyszenia Adam Małyszko i Sekretarz Zarządu Jerzy Izdebski. Prezes Małyszko przedstawił sugestie dotyczące kierunków działań, które byłyby pomocne w kształtowaniu polityki przemysłowej dla sektora motoryzacyjnego w Polsce. Zarówno Pan wicepremier jak i pozostali przedstawiciele administracji byli zaskoczeni rezygnacją z opłaty recyklingowej zaproponowanej w projekcie zmiany ustawy "wrakowej".

Szkolenie Szlakiem stacji demontażu
8-10 listopada

W dniach od 8 do 10 listopada 2012 roku odbyło się, zorganizowane przez FORS, szkolenie Szlakiem stacji demontażu. W szkoleniu uczestniczyło 40 osób. Uczestnicy mieli możliwość poznania stacji demontażu przetwarzających od 1000 do 4000 pojazdów wycofanych z eksploatacji w ciągu roku. Odwiedziliśmy stacje demontażu: - Marput w Radomiu, - Kajtek w Rajcu Poduchownym - Auto- Złom w Koszarach - Renomet Recykling w Ostrowcu Świętokrzyskim - Auto Złom w Rudnej Małej - Impresja w Przeworsku - Cadilak w Bochni - Remi Serwis Auto w Sitkówce Nowinach - Auto Złom w Skarżysku Kamiennej. 10 października

Opracowanie Programu Certyfikacji Stacji Demontażu Pojazdów
10 października

Zgodnie z wolą Walnego Zebrania FORS Zarząd Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów opracował Program Certyfikacji Stacji Demontażu Pojazdów(Certyfikat FORS edycja 2012 oraz Certyfikat FORS EGARA edycja 2012). Program kierowany jest do wszystkich stacji demontażu bez względu na zdolność przerobową oraz region, w którym działa. Otrzymanie certyfikatu potwierdzi, iż stacja demontażu spełnia wszelkie wymogi prawne i środowiskowe a świadczone w niej usługi dla klientów stoją na wysokim poziomie. Zarząd Stowarzyszenia FORS zobowiązuje się promować prowadzących stacje demontażu posiadających certyfikat, aby zapewniał prowadzącemu stacji oprócz prestiżu również zaufanie wśród potencjalnych klientów.

Spotkanie w MŚ dotyczące błędów w rocznych sprawozdaniach z działalności stacji demontażu
1 sierpnia

1 sierpnia 2012 roku w Warszawie odbyło się spotkanie w MŚ dotyczące błędów w rocznych sprawozdaniach z działalności stacji demontażu. W spotkaniu Stowarzyszenie FORS reprezentowali Prezes FORS Adam Małyszko oraz Sekretarz Zarządu FORS Jerzy Izdebski. Rozmowy skupiły się na zgłoszonych przez członków do Sekretariatu FORS uwagach dotyczących sprawozdań i dopłat. Przyjęto wyjaśnienia dotyczące trudności z określaniem masy pojazdu w przypadku braku wpisu w dowód rejestracyjny, lub błędnego wpisu. Przyjęto wyjaśnienia dotyczące zmienności wagi odpadu z powodu czynników atmosferycznych, ograniczonej dokładności ważenia. Zgłoszone zostały zastrzeżenia do pisma GIOŚ na temat bilansowania się masy odpadów. GIOŚ zobowiązał się wyjaśnić tą sprawę. Rozmowy trwały około 2 godzin. Wiemy, że po spotkaniu NFOŚiGW odstąpił od zastrzeżeń dotyczących bilansowania się odpadów i podpisuje umowy o wypłatę dopłat z niektórymi prowadzącymi stacje z którymi „walczył” w tym zakresie.

Posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa “
26 lipca

26 lipca 2012 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa “ w sprawie Rozpatrzenia informacji o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska”. Stowarzyszenie FORS reprezentował Sekretarz Zarządu Jerzy Izdebski. W dyskusji nad informacją Sekretarz Zarządu FORS zwrócił uwagę na dominację szarej strefy w zagospodarowaniu pojazdów wycofanych z eksploatacji i podkreślił konieczność podjęcia dodatkowych działań umożliwiających odwrócenie proporcji w udziale zagospodarowywania pojazdów przez szarą strefę i stacje demontażu. Przewodniczący Komisji Żelichowski przedstawił możliwość poświęcenia temu tematowi specjalnego posiedzenia komisji.

Posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej powołanej przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
11 lipca

11 lipca 2012 roku odbyło się w Sejmie posiedzenie Podkomisji Nadzwyczajnej powołanej przez Komisję Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odpadach. W posiedzeniu uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Adam Małyszko. W swoim wystąpieniu zwrócił się aby przy wprowadzaniu zmian w ustawie skrócić procedury uzyskiwanie pozwoleń na prowadzenie stacji demontażu, uprościć dokumentacje jaką sporządza prowadzący stacje demontażu, zrównać wymagania w zakresie prowadzenia stacji demontażu z wymaganiami jakie maja prowadzący stacje demontażu w innych krajach. Na posiedzeniu tym podano sposób procedowania projektu oraz określono sposób zgłaszania uwag i propozycji zmian przez przedstawicieli organizacji i środowisk.

39 posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury poświęcone informacji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Gospodarki
13 czerwca

13 czerwca 2012 roku odbyło się 39 posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury poświęcone informacji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Gospodarki na temat aktualnej sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce.Obecny na tym posiedzeniu Pan Prezes Adam Małyszko w czasie dyskusji zgłosił problemy dotyczące systemu recyklingu pojazdów w Polsce. Prezes FORS poruszył problem części używanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zaapelował do producentów, aby przekazali oni metody testowania, które są zagwarantowane prawem dla prowadzących stacje demontażu pojazdów.

Walne Zebranie członków FORS
30 maja

W dniu 30 maja 2012 roku w Hotelu Ambasador Centrum w Łodzi odbyło się Walne Zebranie członków FORS. W Zebraniu uczestniczyło 70 członków. Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności w roku 2011 i udzieli absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Zebrani przedyskutowali problemy dotykające system recyklingu samochodów i określili zadania na kolejny okres działalności stowarzyszenia. Po zebraniu część członków Stowarzyszenia i towarzyszące im osoby zwiedziły muzeum Kinematografii i kompleks zabudowy fabryki włókienniczej w Dzielnicy Księży Młyn. Na zakończenie spotkania odbyła się uroczysta kolacja.

Wywiad z Prezesem Adamem Małyszko
16 maja

Na stronie internetowej IBRM Samar pojawił się wywiad z Prezesem Adamem Małyszko na temat aktualnej sytuacji branży recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Prezes FORS przedstawił również informacje dotyczące szarej strefy w branży recyklingu pojazdów, określił jej stan prawny, a także przedstawił rozwiązania w branży proponowane przez Stowarzyszenie FORS.

II część spotkania informacyjnego
15 lutego

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów zorganizowało II część spotkania informacyjnego, które odbyło się 15 lutego 2012 roku w Centrum Konferencyjnym FSO w Warszawie. Spotkanie było kontynuacją poprzedniego spotkania, które odbyło się 27 października 2011 roku, tym razem w głównej mierze poświęcone było ono tematyce sprawozdawczości. Zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW przedstawił sposób rozliczenia roku 2011 oraz podał informacje o narzędziach usprawniających jego przygotowanie i możliwości dofinansowania prowadzących stacje demontażu w roku 2012.

2011
Spotkanie członków stowarzyszenia recyklerów samochodów o nazwie EGARA
2-3 grudnia

W ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej Stowarzyszenie FORS zorganizowało w Krakowie, w Hotelu Radisson w dniach 2-3 grudnia 2011 roku spotkanie członków stowarzyszenia recyklerów samochodów o nazwie EGARA (European Group of Automotive Recycling Association). Głównym elementem spotkania była konferencja na temat problemów i rozwiązań systemu recyklingu samochodów z udziałem Pani Artemis Hatzi Hull z Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej, Pani Cristin Caspary reprezentującej europejskich producentów samochodów, przedstawicieli recyklerów samochodów z jedenastu krajów Europy, przedstawicieli Ministerstw Środowiska, Izby Przemysłowo Handlowej Gospodarki Złomem, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Zarządu Stowarzyszenia FORUM Recyklingu Samochodów. W czasie konferencji przedstawione zostały problemy systemu recyklingu samochodów i propozycje ich rozwiązań.

Spotkanie informacyjne na temat „Ewidencja – dopłaty - kredytowanie inwestycji”
27 października

27 października 2011 roku w Centrum Konferencyjnym FSO S.A. w Warszawie Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów, zorganizowało spotkanie informacyjne na temat „Ewidencja – dopłaty - kredytowanie inwestycji”. Celem spotkania było ujednolicenie interpretacji i praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów - zarówno przez organy ochrony środowiska przeprowadzające kontrolę jak i przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia FORS
16 czerwca

W dniu 16 czerwca 2011 roku w Centrum Konferencyjnym FSO S.A. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia FORS. Zebranie miało charakter Sprawozdawczo Wyborczy. W spotkaniu uczestniczyło 76 członków. Na Prezesa Stowarzyszenia został kolejny raz wybrany Adam Małyszko. Z kandydowania do władz zrezygnował dotychczasowy Wiceprezes Cezary Lichodziejewski. Do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrania Jerzy Izdebski, Marta Witkowska, Wojciech Fabian, Zbigniew Adkonis, Stanisław Grzesik, Agnieszka Misiejuk, Krystian Zalewski, zaś do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Robert Lewicki, Anna Łyczak, Tomasz Pawlik.

Spotkanie przygotowujące prowadzących stacje demontażu do złożenia sprawozdania rocznego za rok 2010
3-4 lutego

W dniach 3-4 lutego 2011 roku w Zespole Hotelowym w Lipowym Moście w Puszczy Knyszyńskiej FORS zorganizował spotkanie przygotowujące prowadzących stacje demontażu do złożenia sprawozdania rocznego za rok 2010. Tematami dodatkowymi były: prowadzenie dokumentacji gospodarki odpadami w roku 2011, informacje o zmianach VAT w gospodarce złomem oraz praktyczne podpowiedzi jak osiągać wymagane poziomy recyklingu i odzysku.

Zmiana porozumienia między Stowarzyszeniem FORS i Centrum Utylizacji Opon CUO
1 stycznia

Od dnia 1 stycznia 2011 roku zmieniło się porozumienie między Stowarzyszeniem FORS i Centrum Utylizacji Opon CUO dotyczące odbioru opon ze stacji demontażu, których prowadzący są zrzeszeni w FORS.

2010
Konferencja poświęcona zmianom prawnym w systemie recyklingu pojazdów
9 grudnia

Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów zorganizowało w Centrum Konferencyjnym FSO S.A. w Warszawie konferencję poświęconą zmianom prawnym w systemie recyklingu pojazdów. W związku z ukazaniem się w dniu 23 września 2010 roku projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw, zmieniającego podstawowe zasady działania systemu recyklingu pojazdów ten temat został ujęty w programie pierwszej części Konferencji. Druga część Konferencji poświęcona była nowym rozporządzeniom Ministra Środowiska, które w większości wejdą w życie od 1 stycznia 2011 roku.

3 cykl spotkań informacyjno-szkoleniowe dla prowadzących stacje demontażu pojazdów
29 września

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Stowarzyszeniem Forum Recyklingu Samochodów organizował w swojej siedzibie w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 3 cykl spotkań informacyjno-szkoleniowe dla prowadzących stacje demontażu pojazdów. Spotkania były poświęcone praktycznemu przygotowaniu wniosków na dofinansowanie inwestycji stacji demontażu.

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia FORS
10 maja

12 maja 2010 roku w Centrum Konferencyjnym FSO S.A. przy ul. Jagiellońskiej 71 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia FORS. Na zebraniu rozliczono działalność Zarządu Stowarzyszenia w ubiegłym roku. Ponadto omówiono i ustalono kierunki działania Stowarzyszenia na kolejny rok. Przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, przybliżył kierunki prac Ministerstwa, mające na celu zmiany prawne w zakresie recyklingu pojazdów.

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
8 kwietnia

W dniu 8 kwietnia 2010 został przekazany na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa RAPORT FORS „PRAWNE REGULACJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU POJAZDÓW, A PRAKTYKA."

Spotkanie Informacyjne w Centrum Konferencyjnym FSO w Warszawie
20 stycznia

Odbyło się kolejne Spotkanie Informacyjne w Centrum Konferencyjnym FSO w Warszawie zorganizowane przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów w temacie „Sprawozdania roczne stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2009”. Pan Robert Lewicki z Politechniki Poznańskiej – członek naszego Zarządu przygotował i zaprezentował praktyczny poradnik wypełniania sprawozdania. W programie spotkania po raz pierwszy prowadzono na żywo konsultacje z Panią Mecenas Agnieszką Misiejuk, która przedstawiła stan prawny wszelkich problemów zgłaszanych ze strony uczestników spotkania.

2009
Konferencja na temat „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji – zmiany w systemie i nowe zasady dystrybucji środków wypłacanych przez NFOŚiGW.”
10 grudnia

W Centrum Konferencyjnym FSO w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów konferencja na temat „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji – zmiany w systemie i nowe zasady dystrybucji środków wypłacanych przez NFOŚiGW.” Obecni na spotkaniu przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej, zaprezentowali, po raz pierwszy w Polsce, ocenę polskiego systemu dokonaną przez Komisję Europejską.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Centrum FSO
21 maja

Odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Centrum FSO przy ul. Jagiellońskiej 71 w Warszawie. Na Walnym Zebraniu przedstawiono m.in. przygotowywane przez Rząd zmiany w prawie dotyczące recyklingu pojazdów. Dyskutowano również o pracach Ministerstwa Środowiska nad zmianami w zakresie finansowania recyklingu pojazdów i zamiarze zaprzestania udzielenia dopłat do masy wymontowanych części przeznaczonych do ponownego użycia oraz masy metali żelaznych.

Zaprezentowanie stanowiska Prezesa FORS
6 maja

W tym dniu zostało zaprezentowane stanowisko Prezesa FORS do dezyderatu nr 7/2 Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki wygłoszone w Sejmie na posiedzeniu obu Komisji.

Zaprezentowanie dokumentu "EKO PAKIET - rozwiązania w branży motoryzacyjnej"
21 kwietnia

Stowarzyszenie Forum Recyklingu zaprezentowało opracowany dokument " EKO PAKIET - rozwiązania w branży motoryzacyjnej". Opracowanie miało na celu przede wszystkim przedstawienie kompleksowych rozwiązań, w recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji a przedstawione opinii publicznej miało zachęcić do szerszej dyskusji i wypracowania optymalnych rozwiązań.

FORS obejmuje patronatem IV Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji”
5-6 marca

Stowarzyszenie FORUM Recyklingu Samochodów FORS objęło patronatem IV Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji” organizowaną przez Spółka ABRYS w dniach 5 – 6 marca 2009 r. w Toruniu.

2008
Prezentację na temat „Implementacja Dyrektywy ELV szansą rozwoju polskiej motoryzacji”
22 października

Prezes Stowarzyszenia FORS Adam Małyszko przedstawił na III Kongresie "What's going on in Automotive industry" w Warszawie prezentację na temat „Implementacja Dyrektywy ELV szansą rozwoju polskiej motoryzacji”.

Uroczystość 10–lecia działalności Stowarzyszenia FORUM Recyklingu Samochodów w Pałacu w Łochowie.
25 września

25 września 2008 roku obchodziliśmy uroczystość 10–lecia działalności Stowarzyszenia FORUM Recyklingu Samochodów w Pałacu w Łochowie.

Spotkanie w Warszawie w siedzibie NFOŚiGW
1 lipca

1 lipca 2008 r. odbyło się kolejne spotkanie w Warszawie w siedzibie NFOŚiGW z udziałem Ministra Stanisława Gawłowskiego, V-ce Prezes Małgorzaty Skuchy NFOŚiGW, Dyrektor Beaty Kłopotek MŚ, Dyrektor Izabeli Szadury z GIOŚ z przedstawicielami wielu operatorów systemu recyklingu pojazdów. Grupie stowarzyszenia FORS przewodniczył Prezes Adam Małyszko. Na spotkaniu przedyskutowano i przyjęto kierunki zmian w prawie, które mają zostać wprowadzone w przyszłym roku. Zaakceptowany został system zachęt ekonomicznych dla ostatniego właściciela „500 za 500”, przyjęto przedłużenie okresu przekazani odpadów do końca lutego i rozliczenia się stacji demontażu do 31 marca, z gospodarki odpadami przyjętymi w końcu poprzedniego roku. Nie uzyskały aprobaty próby wprowadzenia do systemu recyklingu tak zwanych „integratorów sieci” ani przez pozostałych operatorów ani co jest ważniejsze przez Ministra Gawłowskiego. Przyjęto za niezbędne dalsze działania nad uszczelnieniem systemu CEPIK i jego integracji z bazą polis ubezpieczenia obowiązkowego OC.

Spotkanie z Ministrem Środowiska prof. Maciejem Nowickim
30 czerwca

W dniu 30 czerwca 2008 na spotkaniu z Ministrem Środowiska prof. Maciejem Nowickim w sprawie Konferencji Klimatycznej ONZ, jaka ma się odbyć w Poznaniu w grudniu 2008 roku, a finansowanej z pieniędzy zebranych na recykling pojazdu Jerzy Izdebski Sekretarz Zarządu FORS zwrócił się z prośbą do Ministra o udostępnienie dla FORS raportu jaki Polska miała złożyć do 30 czerwca 2008 roku wypełniając zapisy Decyzji 2005/293/WE a obrazujących stan realizacji celów Dyrektywy w Polsce. W uzasadnieniu prośby zostały podkreślone problemy utrudniające realizacje celów Dyrektywy wrakowej w Polsce i konieczność rzetelnego ich przedstawienia w raporcie do UE.

Seminarium na temat „Systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – czas na zmiany?”
27 maja

W dniu 27 maja 2008 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z udziałem Pana Stanisława Gawłowskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska odbyło się 2,5 godzinne seminarium na temat „Systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – czas na zmiany?”. Tematem spotkania były problemy i przygotowywane regulacje prawne dotyczące recyklingu samochodów. Minister Gawłowski podkreślił potrzebę dalszych dyskusji w tym temacie. Na seminarium obecny był Prezes FORS Adam Małyszko, który wygłosił prezentację na temat problemów funkcjonowania systemu recyklingu pojazdów w Polsce.

Posiedzenie EGARA
24 maja

24 maja 2008 w Szeged na Węgrzech odbyło się posiedzenie EGARA (Stowarzyszenie Stowarzyszeń Recyklerów Pojazdów w UE). Na tym posiedzeniu FORS zgłosił potrzebę wsparcia przez EGARĘ naszych wystąpień do UE dotyczących problemów niekontrolowanego przepływu pojazdów między państwami UE i ich nielegalnego demontażu. Przedstawiciele z wielu krajów, które niedawno wstąpiły do UE zgłosiły problemy związane z działalnością szarej strefy w recyklingu pojazdów i jej negatywnego oddziaływania. W czasie posiedzenia EGARA ustalono potrzebę prac nad ankietą, która określi stopień realizacji celów Dyrektywy 2000/53/WE w poszczególnych krajach. Do Zarządu EGARA w miejsce zmarłego Pana Tiit Plak z Estonii weszła Pani Siri Sveinsvoll z Norwegii. W posiedzeniu EGARA uczestniczyli z ramienia FORS V-ce Prezes Cezary Lichodziejewski oraz Sekretarz Jerzy Izdebski.

Wybranie nowych członków do władz Stowarzyszenia
8 maja

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia FORUM Recyklingu Samochodów w dniu 8 maja 2008 wybrało nowych członków do władz Stowarzyszenia: Prezes Stowarzyszenia – Adam Małyszko Członkowie Zarządu: Robert Lewicki, Jerzy Izdebski, Stanisław Grzesik, Cezary Lichodziejewski, Wojciech Fabian, Marta Lubiszewska, Zbigniew Adonis Komisja Rewizyjna: Dariusz Stawiarski, Marian Puton, Tomasz Pawlik, Tadeusz Kasperek

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu FORS
3 kwietnia

W dniu 3 kwietnia, na terenie stacji demontażu w Łochowie, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu FORS połączone ze spotkaniem przedsiębiorców pracujących w systemie "ARES"- system zarządzania jakością stacji demontażu. Na spotkaniu przyjęto większość propozycji Rządu, w sprawie zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Omówiono również problemy bieżące i przedstawiono plany działań na przyszłość. Przygotowano również program Walnego Zebrania Członków FORS, które odbędzie się 8 maja 2008 r.

FORS obejmuje patronatem III Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji”
27 marca

Stowarzyszenie FORUM Recyklingu Samochodów FORS objęło patronatem III Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową „Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji” organizowaną przez Spółka ABRYS w dniach 27 - 28 marca 2008 roku w Łodzi.

Spotkanie informacyjne prowadzących stacje demontażu w sprawie prawidłowego wypełnienia rocznego sprawozdania za rok 2007
10 stycznia

Spotkanie informacyjne prowadzących stacje demontażu w sprawie prawidłowego wypełnienia rocznego sprawozdania za rok 2007. Informujemy, że 10 stycznia 2008 odbyło się w Warszawie, wzorem ubiegłego roku, spotkanie informacyjne mające na celu przygotowanie prowadzących stacje demontażu do opracowania rocznego sprawozdania za rok 2007. Celem spotkania z Ministerstwem Środowiska było uzgodnienie podejścia do punktów sprawozdania, które w roku ubiegłym były źródłem największych dyskusji przy przyjmowaniu sprawozdań jako sprawozdania nierzetelne.

Podpisanie Porozumienia o Współpracy
3 stycznia

W dniu 3 stycznia 2008 roku Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów z siedzibą w Warszawie i Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A z siedzibą w Warszawie podpisały POROZUMIENIE o WSPÓŁPRACY zakładające realizację wspólnego projektu, którego celem jest stworzenie systemu odbioru zużytych opon od podmiotów prowadzących stacje demontażu, zrzeszonych w FORS, przez przedsiębiorców zajmujących się zbiórką odpadów współpracujących z Centrum i zapewnienie, iż odpady te poddane zostaną procesom odzysku. Zamierzona przez strony POROZUMIENIA forma współpracy zapewnia przedsiębiorcom prowadzącym stacje uzyskanie zaświadczeń potwierdzających odzysk lub recykling od przedsiębiorcy prowadzącego odzysk, niezależnie od tego, czy odpad trafi do odzysku bezpośrednio czy za pośrednictwem zbierającego, zaś dla CUO ta forma współpracy zapewnić ma uzyskanie dokumentów potwierdzających odzysk i dokumentów potwierdzających recykling.

2007
Konferencja pod tytułem: Dofinansowania inwestycji w firmach prowadzących recykling samochodów wycofanych z eksploatacji”
6 września

W ramach współpracy Stowarzyszenia FORUM Recyklingu Samochodów z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i naszej wspólnej trosce o zapewnienie dostępu do funduszy umożliwiających rozbudowę firm zajmujących się recyklingiem samochodów, 6 września 2007 r. odbyła się w Centrum konferencyjnym FSO w Warszawie wspólna konferencja pod tytułem: Dofinansowania inwestycji w firmach prowadzących recykling samochodów wycofanych z eksploatacji”. Tematyka konferencji była kierowana zarówno do przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu, prowadzących punkty zbierania pojazdów oraz pozostałych zakładów zajmujących się przetwarzaniem odpadów z grupy 16 01. Warunki i procedura uzyskiwania środków zostały podane i wyjaśnione przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poruszono również temat rocznych sprawozdań stacji demontażu. Ponadto w programie konferencji, poświęcono czas na pytania i odpowiedzi dotyczące nie tylko systemu finansowania, lecz również wszelkich wątpliwości związanych z obecnie funkcjonującym w Polsce systemem recyklingu.

2006
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia FORS w trybie§ 16 ust. 4 Statutu
8 grudnia

Uchwałą z dnia 11 października 2006 Zarząd Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia FORS w trybie§ 16 ust. 4 Statutu. Zebranie odbędzie się dnia 8 grudnia 2006 r. o godz. 11:00 w Warszawie w Centrum Daewoo FSO ul. Jagiellońska 71. Powodem zwołania Walnego Zebrania Członków w trybie nadzwyczajnym była potrzeba przedyskutowania i znalezienia sposobu przezwyciężenia trudności wyłaniających się w końcówce 2006r. Rok 2006 był pierwszym rokiem, za który prowadzący stacje demontażu składali roczne sprawozdanie ze swojej działalności. Przygotowanie sprawozdania nie było łatwe, nie tylko dlatego, że było ono składane po raz pierwszy, ale również z powodu różnych interpretacji zapisanego prawa. Niewątpliwie poważny problem stanowiło wyliczenie poziomów odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy stacja nie otrzymała wyników próby strzępienia lub nie mogła uzyskać potwierdzenia recyklingu lub odzysku. Próbę strzępienia powinny przeprowadzić prowadzący strzępiarki, jednak mimo naszych wielokrotnych wystąpień, do chwili obecnej żadna z działających w Polsce strzępiarek nie podała wyników próby strzępienia przeprowadzonej w roku 2005 lub 2006, a próba wykonana przez firmę STENA- ZŁOMET, w naszej ocenie, została wykonana nieprawidłowo.

Udostępnienie bezpłatnego narzędzia systemu "ARES"
21 sierpnia

Na stronie www.fors.pl w zakładce porady techniczne, wszystkim członkom stowarzyszenia, prowadzącym stacje demontażu, firma „Ambit’ udostępniła bezpłatnie jedno z narzędzi systemu „ARES” umożliwiające wyszukanie danych o masie własnej pojazdów wyprodukowanych do 2000 roku włącznie. Informację o masie własnej pojazdu można wykorzystać wyłącznie w przypadku gdy nie jest ona podana w dowodzie rejestracyjnym. Aby uzyskać hasło dostępu proszę o kontakt telefoniczny (022 8740114) lub drogą e-mail sekretariat@fors.pl z sekretariatem Stowarzyszenia. Po podaniu imienia i nazwiska, numeru stacji lub nazwy firmy oraz adresu e-mail. Informacje umożliwiające dostęp będą wysyłane na podany adres e-mail.

Konferencja pt. „Recykling samochodów w Polsce – oczekiwania i bariery”
12 maja

Dnia 12 maja 2006 w Centrum Konferencyjnym FSO w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie FORS konferencja pt. „Recykling samochodów w Polsce – oczekiwania i bariery”, w której udział wzięło ponad 100 osób. Powitaniem uczestników i przedstawieniem programu spotkanie rozpoczął Sekretarz Stowarzyszenia Pan Jerzy Izdebski. Pierwszą prezentację, pt. „Aktualny stan funkcjonowania systemu recyklingu pojazdów oraz podejmowane przez FORS działania w celu jego rozwoju” przedstawił Prezes Stowarzyszenia, Pan Adam Małyszko. Przedstawiono m.in. 8-letni dorobek pracy Stowarzyszenia oraz aktualne działania FORS zarówno w zakresie współpracy z organami administracji publicznej jak i w walce z „szarą strefą”. Kolejna prezentacja autorstwa Pana Huberta Ochorowicza, przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, nosiła tytuł „Recykling pojazdów jako nowa gałąź gospodarki – możliwości wspierania przez resort gospodarki”. Burzliwe dyskusje oraz grad pytań uczestników konferencji wywołane zostały wystąpieniem Pana Arkadiusza Dzierżanowskiego, Naczelnika Ministerstwa Środowiska w prezentacji pt. „Ocena wdrażania ustawy wrakowej w świetle zgłaszanych problemów”. Najwięcej kontrowersji budziła bezradność państwa wobec „szarej strefy” i brak zdecydowanych działań dla wyeliminowania tego zjawiska. Mimo pytań, jak skutecznie walczyć z nielegalnym demontażem pojazdów, wiele z nich pozostało bez odpowiedzi. Sporo wątpliwości wywołało również pytanie „Jeszcze pojazd – czy już odpad?” Po przerwie wysłuchano kolejnego wystąpienia – Pani Małgorzaty Szymborskiej, Radcy Ministra Środowiska pt. „Możliwości uzyskania dopłat do demontażu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podział zebranych środków na rachunku NFOŚiGW.” Pytania z sali dotyczyły przede wszystkim braku rozporządzenia regulującego zasady podziału środków oraz problemów związanych z zakwalifikowaniem dofinansowania dla stacji demontażu jako pomocy publicznej de minimis. Zwrócono uwagę, iż mimo upływu ponad czterech miesięcy od wejścia w życie przepisów ustawy o recyklingu dotyczących zbierania środków przez NFOŚiGW, przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu nadal nie znają zasad, na jakich odbywać się będzie podział zgromadzonych środków. Niektórzy przedsiębiorcy, którzy w ostatnich latach korzystali z pomocy publicznej wyrażali obawy, czy oni również będą mogli skorzystać w 100% z dofinansowania stacji demontażu. Kolejna prezentacja Pana Tomasza Tarkowskiego, Dyrektora Oddziału Okręgowego PZU w Warszawie pt. Rola firm ubezpieczeniowych w systemie recyklingu pojazdów” przedstawiła płaszczyzny współpracy ubezpieczycieli ze stacjami demontażu oraz sposoby pomocy poszkodowanym w zagospodarowaniu uszkodzonych pojazdów. Spore nadzieje rozbudził pomysł wykorzystania części pochodzących z demontażu w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych. Kolejne wystąpienie Pani Izabeli Szadury, Naczelnika Wydziału Kontroli Rynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt. „Wyniki kontroli podmiotów zajmujących się demontażem zużytych pojazdów w roku 2005. Wytyczne Inspekcji Ochrony Środowiska do kontroli stacji demontażu na 2006 rok.” pokazało, iż w porównaniu z liczbą kontroli legalnie działających stacji demontażu, kontrole „szarej strefy” wciąż stanowią jedynie margines w działalności Inspektorów WIOŚ. W opinii Pani Naczelnik jest to konsekwencją przede wszystkim niewystarczającej liczby Inspektorów i ogromnej ilości zadań Inspekcji. Uczestnicy konferencji zwracali uwagę na potrzebę podjęcia bardziej zdecydowanych kroków w walce z nielegalnie działającymi stacjami demontażu oraz konieczność podwyższenia kar pieniężnych za działania niezgodne z przepisami ustawy o odpadach czy ustawy o recyklingu. Kolejnym wystąpieniem pt. „Spojrzenie UE na zagadnienia recyklingu samochodów projekt E-MULT” Pan Cezary Lichodziejewski, Koordynator Projektu reprezentujący Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów zapoznał uczestników konferencji z tym międzynarodowym projektem, który skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących stacje demontażu. Ostatnie wystąpienie Pani Agnieszki Misiejuk, radcy prawnego pt. „Organizacja i funkcjonowanie sieci zbierania pojazdów – doświadczenia.” dotyczyło problemów związanych z budową sieci zbierania pojazdów zgodnej z ustawą o recyklingu, wątpliwości interpretacyjnych wywołanych niektórymi zapisami ustawy dotyczącymi sieci i obowiązków wprowadzających pojazdy. Szczególną uwagę zwrócono na fakt, iż w Polsce wciąż nie ma sieci zbierania pojazdów zgodnej z ustawą, co potwierdziła również Pani I. Szadura z GIOŚ. W wystąpieniu znalazła się także informacja na temat nielegalnie działających firm oferujących wprowadzającym pojazdy „zorganizowaną sieć zbierania pojazdów”. To wystąpienie zamknęło blok prezentacji. Kolejnym punktem przewidzianym programem konferencji była dyskusja z udziałem zaproszonych gości z m.in. z MŚ, MG, MSWiA, GIOŚ, NFOŚiGW. Pytania i odpowiedzi niezbicie dowodzą o braku skutecznych mechanizmów i narzędzi do walki z „szarą strefą” w dziedzinie recyklingu pojazdów. Z kontekstu prowadzonej dyskusji oraz z niższej niż dotychczas frekwencji wyłania się obraz niemocy i zniechęcenia w „naprawianiu świata”. Organizatorzy konferencji zapewnili zebranych, że FORS nadal będzie podejmował wszelkie możliwe działania prowadzące do przestrzegania zapisów ustawy o recyklingu, ze szczególnym naciskiem na eliminowanie patologii „szarej strefy”.

Spotkanie w Ministerstwie Środowiska
7 lutego

W Ministerstwie Środowiska w dniu 7 lutego 2006 roku, prezes FORS zaprezentował przedstawicielom administracji szczebla Centralnego oraz Wojewódzkiego (MŚ,MG,GIOŚ,WIOŚ,UW,UM,NFOŚiGW,WFOŚ) "Doświadczenia stacji demontażu w zakresie aspektów technicznych"

2005
Seminarium pod tytułem „System recyklingu pojazdów w roku 2006”
9 listopada

Seminarium pod tytułem „System recyklingu pojazdów w roku 2006” organizowane 9 listopada 2005 roku o godzinie 10:00 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym FSO S. A. przy ul. Jagiellońskiej 71 przez Stowarzyszenie FORUM Recyklingu Samochodów wskazało najważniejsze kierunki w działalności stacji i punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji do demontażu w roku przyszłym i przybliżyło rozporządzenia jakie się ukazały w 2005 roku jako uzupełnienie ustawy z 20 stycznia 2005 roku. Do prezentacji rozporządzeń zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstw Środowiska, Gospodarki i Pracy oraz Infrastruktury. Dodatkowo, spotkanie prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pozwoliło na wymianę między sobą poglądów i dalszą integrację środowiska związanego z systemem recyklingu.

Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS i ACEA
31 marca

Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS i ACEA odbyło się 31 marca 2005 roku w Centrum Konferencyjnym FSO w Warszawie. Ze strony wprowadzających na rynek Polski samochody uczestniczyli: W.Fey, GM, J.Seidel GM, J. Żarnowiecki, GM, R. Kuszneruk GM, R. Pierzchlewicz FORD,Dr. A. Ziegler, BMW,D. Fabrycki BMW, J. Faryś ZM SOIS, A.Wilk PZPPPiC, M. Zieliński - Toyota Motor Poland, S. Kucharski - Toyota Motor Poland. Z drugiej strony uczestniczyło 81 członków FORS, którymi byli przeważnie prowadzący stacje demontażu. W przedstawionej prezentacji Pan W. Fey określił politykę wprowadzających pojazdy do zapisów Dyrektywy 2000/53//EC. Zaproponował dla stacji demontażu umowy bez wzajemnych zobowiązań finansowych. W dyskusji wyjaśniano propozycję producentów. W dalszej dyskusji podnoszono również problem wpływu szarej strefy na zagospodarowanie wycofywanych z eksploatacji pojazdów. Stwierdzano, że o prowadzeniu opłacalnego biznesu nie może być mowy kiedy 4/5 samochodów omija stacje demontażu i przechodzi przez szarą strefę.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia FORS
10 marca

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia FORS, które się odbyło 10 marca 2005 roku w Centrum konferencyjnym FSO w Warszawie uczestniczyło 94 członków Stowarzyszenia. Ustępujący Zarząd w składzie Jerzy Osiński, Adam Małyszko, Cezary Lichodziejewski, Tomasz Pawlik, Jerzy Izdebski, Dariusz Stawiarski, Ryszard Obst, Mariusz Brudniewicz, uzyskał absolutorium za działalność od Walnego Zebrania Członków FORS w roku 2004. Zebranie wybrało na Prezesa kolejnej kadencji Adama Małyszko Do Zarządu Stowarzyszenia FORS zostali ponadto wybrani; Jerzy Osiński, Cezary Lichodziejewski, Ryszard Obst, Dariusz Stawiarski, Jerzy Izdebski, Tomasz Pawlik, Zbigniew Adonis. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Jarosław Pielak, Piotr Grosz, Wojciech Fabian, Stanisław Grzesik, Informacja o konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie FORS dla prowadzących stacje demontażu pt. tytułem „ Recykling samochodów w Polsce Perspektywy i Problemy”. W konferencji uczestniczyło 198 osób.

2004
Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia objął prof. Jerzy Osiński
14 września

Z dniem 14-09-2004 stanowisko Prezesa Stowarzyszenia objął prof. Jerzy Osiński. Po rezygnacji z funkcji Prezesa Stowarzyszenia Zarząd podziękował Cezaremu Lichodziejewskiemu za dotychczasowe dokonania w Stowarzyszeniu.

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów
3 czerwca

3 czerwca 2004 r. w Centrum konferencyjnym FSO w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów. Zebrani przedstawiciele stacji demontażu w Polsce wyrazili na Walnym Zebraniu swoje poważne zaniepokojenie tym, że przygotowywana Ustawa o Recyklingu Samochodów nie stwarza skutecznych ograniczeń dla działania "szarej strefy" dotyczącej samochodów wycofanych z eksploatacji i handlu używanymi częściami samochodowymi niewiadomego pochodzenia i nie tworzy realnych zachęt dla właścicieli samochodów dla oddania ich do stacji demontażu. Zaniepokojenie zebranych wzbudził również fakt, że projekt ustawy usiłuje wprowadzić dla każdej stacji demontażu konieczność uzyskania niezmiernie restrykcyjnego i kosztownego tzw. "pozwolenia zintegrowanego”, którego nie wymaga dyrektywa Unii Europejskiej UE 2000/53/WE i które nie jest wymagane dla stacji demontażu w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Niepokój zebranych wzbudził również fakt wprowadzenia w ustawie jako podstawowego rozwiązania organizacyjnego recyklingu samochodów w Polsce sieci zbiorki pojazdów opartej na tak zwanych "Punktach zbiorki Pojazdów”, które to Punkty współpracować mają z dużymi stacjami demontażu. Rozwiązanie to prowadzące do drastycznego ograniczenia liczby działających w Polsce stacji demontażu jest niespotykane w krajach Unii Europejskiej, w których małe i średnie stacje demontażu stanowią podstawę istniejących tam sieci. Niepokój zebranych budzi również fakt wprowadzenia w projekcie ustawy obowiązkowej oceny rzeczoznawców.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy