Akty prawne oczekujące na ogłoszenie

W zakładce AKTY PRAWNE została utworzona nowa podzakładka AKTY PRAWNE OCZEKUJĄCE NA OGŁOSZENIE. Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana o akty prawne istotne dla branży, które oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim.

 

Przykładowo obecnie na ogłoszenie oczekują:

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku

2.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu

 

Zachęcamy do korzystania z nowości.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy