Aktualności

Uszkodzone pojazdy trzeba rejestrować?

4 marca 2024

Interpelacja nr 1225 do Ministra Infrastruktury w sprawie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych

Czytaj więcej

KOMUNIKAT – spotkanie online 28.02.2024 o godz. 11.00

27 lutego 2024

Z związku z opublikowaną Informacją MKiŚ  (w zał. poniżej) w sprawie instalacji  do magazynowania odpadów niebezpiecznych podlegających pozwoleniom zintegrowanym, istnieje realne zagrożenie wstrzymania działalności wszystkich

Czytaj więcej

Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA – Rzecznik MŚP

27 lutego 2024

W dniu 21 lutego 2024 r. odbyło się na wniosek Polskiego Stowarzyszenia Recyklingu Opon posiedzenie Roboczego Zespołu ds. Recyklingu i gospodarki odpadami, który działa przy

Czytaj więcej

Bezpłatne webinarium „Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO”– 28.02.2024 o godz. 14.00

27 lutego 2024

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza na bezpłatne webinarium* „Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w systemie BDO”, które odbędzie się 28 lutego

Czytaj więcej

KOMUNIKAT BDO – termin 29 luty

24 lutego 2024

Przedsiębiorco pamiętaj o opłacie rocznej za wpis do BDO!   29 lutego 2024 r. upływa termin uiszczenia opłaty za wpis do Bazy Danych o Produktach

Czytaj więcej

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy