Dołącz do nas

Przystąpienie do FORS Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste:

Należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich i wysłać deklarację e- mailem na adres sekretariat@fors.pl lub faxem pod numer (22) 8740114.

Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Członkowie wspierający oraz członkowie prowadzący stację demontażu pojazdów, punkt zbierania pojazdów, działalność konsultingową, gospodarczą w zakresie recyklingu opłacają roczną składkę członkowską w czterech ratach po 225 zł każda w terminie do końca każdego kwartału (ustalenia z Walnego Zebrania 2006).

Członkowie będący osobami fizycznymi płacą roczną składkę jednorazowo w wysokości 50 zł do końca I kwartału.

Dla członków Stowarzyszenia prowadzony jest specjalny dział z ograniczonym dostępem, który umożliwia bardziej efektywną działalność w systemie recyklingu samochodów.

Wypełnij formularz

Miejsce zamieszkaniaInformacje dodatkowe

Miejsce zamieszkaniaInformacje dodatkowe

Miejsce zamieszkaniaInformacje dodatkowe

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy