Dołącz do nas

Oto prosta procedura przystąpienia do Stowarzyszenia FORS.

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów FORS można zostać w każdej chwili.

Zasady są proste:

Należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich:

 1. Deklarację członka wspierającego, albo
 2. Deklarację członka prowadzącego stację demontażu pojazdów, punkt zbierania pojazdów, działalność konsultingową lub działalność gospodarczą w zakresie recyklingu, albo
 3. Deklarację członka będącego osobą fizyczną

i wysłać deklarację e-mailem na adres: sekretariat@fors.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie FORS, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.

Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia FORS. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej na początku każdego kwartału.

Członkowie wspierający oraz członkowie prowadzący stację demontażu pojazdów, punkt zbierania pojazdów, działalność konsultingową lub działalność gospodarczą w zakresie recyklingu opłacają roczną składkę członkowską w czterech ratach po 400 zł każda, w terminie – na początku każdego kwartału (ustalenia z Walnego Zebrania z 2006 / 2022 r.).

Członkowie będący osobami fizycznymi płacą roczną składkę jednorazowo w wysokości 100 zł do końca I kwartału.

Dla członków Stowarzyszenia prowadzony jest specjalny dział z ograniczonym dostępem, który umożliwia bardziej efektywną działalność w systemie recyklingu samochodów.

Wypełnij formularz

  Miejsce zamieszkaniaInformacje dodatkowe

   Miejsce zamieszkaniaInformacje dodatkowe

    Miejsce zamieszkaniaInformacje dodatkowe

    Dołącz do nas

    Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

    Dowiedz się więcej

    Partnerzy