FORS

Forum Recyklingu Samochodów „FORS” jest ogólnopolskim stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, działającym na rzecz rozwoju recyklingu samochodów w Polsce.

Celem Stowarzyszenia jest promowanie takiego postępowania z samochodami i samochodowymi elementami eksploatacyjnymi w trakcie ich całego cyklu życia (od etapu projektowania aż do wycofania z eksploatacji oraz unieszkodliwienia), aby zminimalizować ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, a jednocześnie aby użytecznie wykorzystać części i materiały w nich zawarte.

Dla realizacji tych celów Stowarzyszenie:

 • inicjuje i opiniuje akty prawne dotyczące tej dziedziny,
 • promuje nowoczesne rozwiązania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne dla recyklingu samochodów,
 • prowadzi współpracę krajową i zagraniczną z organizacjami o podobnym zakresie działalności,
 • organizuje krajowe i zagraniczne szkolenia poświęcone recyklingowi samochodów,
 • organizuje działalność informacyjną m.in. organizację seminariów, konferencji, wystaw poświęconych recyklingowi samochodów,
 • prowadzi różnorodne doradztwo oraz działania interwencyjne na rzecz członków Stowarzyszenia.

 

Członkami Stowarzyszenia FORS są osoby fizyczne. Instytucje i przedsiębiorstwa mają status Członków Wspierających Stowarzyszenie.

W Stowarzyszeniu reprezentowane są m.in.:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się zbiórką i demontażem samochodów wycofanych z eksploatacji,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem materiałów i części z samochodów,
 • producenci i importerzy samochodów,
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • instytuty badawcze i wyższe uczelnie,
 • środki masowego przekazu.

 

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w następujących sekcjach:

 • prawno-organizacyjnej,
 • informacyjno-szkoleniowej,
 • doradztwa technicznego i rzeczoznawstwa,
 • współpracy z zagranicą.

 

Stowarzyszenie „FORS” może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie ze Statutem. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Wszelkich informacji o działalności Stowarzyszenia oraz zasadach przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia udziela Zarząd Stowarzyszenia i Sekretariat.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy