17 kwietnia 2024

Walne Zebranie Członków FORS 2024

W dniu 10 kwietnia 2024 roku w Kielcach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów. W tym roku Walne Zebranie miało charakter wyborczy i połączone zostało z  konferencją szkoleniowo-informacyjną otwartą także dla wszystkich gości Targów Kielce EKOTECH.

W pierwszej części spotkania,  podczas konferencji, omawialiśmy sytuację na rynku recyklingu pojazdów, przypominaliśmy o nowych przepisach, wyzwaniach i problemach branży.

Pełna informacja opublikowana została pod linkiem:

https://fors.pl/24-edycja-kieleckich-targow-ekotech-za-nami/

Zebrani mogli się również zapoznać z ofertą wystawców firm: Santrade oraz Pakiet – dostawcy urządzeń do demontażu pojazdów oraz firm OTOMOTO i OVOKO platform online min. sprzedających części samochodowe.

Po obiedzie odbyła się główna część spotkana tj. Walne Zebranie Członków, na którym Zarząd, przedstawił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2023 rok. Wybrane zostały także nowe władze stowarzyszenia na kolejną kadencję tj. na lata 2024-2027 w składzie (zgodnie z ilością  przyznanych głosów):

Prezes:

– Adam Małyszko

Zarząd:

– Agnieszka Misiejuk

– Tomasz Pawlik

– Sebastian Małyszko

– Anna Matuszewska

– Kacper Winiarczyk

– Piotr Zawada

– Karol Kasperek

Komisja Rewizyjna:

– Stanisław Grzesik

– Filip Bąk

– Beata Kozak

– Jacek Strojny

 

 

Omawiając główne kierunki działalności Stowarzyszenia, Prezes Adam Małyszko wskazał na działania podejmowane z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz wspierania stacji demontażu i walki z szarą  strefą. Pan Prezes podziękował także poprzedniemu Zarządowi za aktywne działania i olbrzymi wkład pracy społecznej na rzecz organizacji. Szczególne podziękowania skierował do Pana Tomasza Pawlika i Pana Jerzego Izdebskiego.

Panowie Jerzy Izdebski oraz Profesor Dr. Kenichi Togawa z Japonii wyróżnieni zostali członkostwem honorowym w FORS.

Pod koniec spotkania Członkowie dyskutowali nad udziałem w kolejnych wydarzeniach, min. w branżowych targach (Poleco) oraz nad lokalizacją i formułą jesiennej krajowej konferencji.

Po zamknięciu oficjalnej części Walnego Zebrania znalazł się czas na odpoczynek, a wieczorem wszyscy spotkali się na uroczystym bankiecie w Hotelu Bińkowski na zaproszenie organizatorów Targów Kielce, w którym uczestniczyli pozostali wystawcy targów EKOTECH.

 

Wszystkim Członkom FORS, którzy wzięli udział w Walnym Zebraniu stowarzyszenia serdecznie dziękujemy za możliwość spotkania w naszym wspólnym gronie.

Zarząd Stowarzyszenia FORS

 

Kilka zdjęć pamiątkowych poniżej, a materiały prezentowane podczas konferencji oraz Walnego Zebrania dostępne są w zakładce:  w strefie członkowskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy