25 kwietnia 2024

Opinia w sprawie pozwoleń zintegrowanych dla stacji demontażu

W związku z wątpliwościami przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska oraz Urzędów Marszałkowskich, związanych z Interpretacją przepisów Rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), Stowarzyszenie FORS uzyskało opinię niezależnego eksperta.

Z treści opinii jednoznacznie wynika, że przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu nie mają obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego – bez względu na ilość demontowanych pojazdów oraz ilość magazynowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji przed demontażem.

Opinia w zał.pdf

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy