13 sierpnia 2018

Kolejny obszerny projekt zmiany ustawy o odpadach oraz innych ustaw wprowadzający nowe biurokratyczne obowiązki.

Pilne !

 

Kolejny obszerny projekt zmiany ustawy o odpadach oraz innych ustaw wprowadzający nowe
biurokratyczne obowiązki.

W odróżnieniu od poprzedniego projektu zmiany ustawy o odpadach projekt ten nie jest projektem pilnym, pomimo tego oraz okresu urlopowo – świątecznego, Ministerstwo Środowiska dało tylko 7 dni na wyrażenie opinii w ramach konsultacji  publicznych.

Prosimy zatem o pilne zapoznanie się z projektem i przesłanie uwag  do 17 sierpnia 2018 r. na
adres:  sekretariat@fors.pl.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy