15 marca 2018

SPRAWOZDANIA – OSTATNI DZIEŃ

Przypominamy wszystkim prowadzącym stacje demontażu o obowiązku złożenia rocznego  sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za 2017 r.

Sprawozdanie składamy do  Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia stacji demontażu oraz

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sprawozdanie składamy w wersji papierowej i elektronicznej.

Dodatkowo przypominamy o obowiązku złożenia do Marszałka Województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach.

Termin 15 marca.

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy