Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Open
X

WIEDZA - EDUKACJA - ROZWÓJ

Opublikowany 14 July 2017

Informujemy, że 06 lipca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyło się spotkanie w sprawie konkursu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), którego celem jest wsparcie kadr dla przemysłu motoryzacyjnego. W spotkaniu wziął udział pan Robert Lewicki, członek Stowarzyszenia FORS.


Zgodnie z założeniami projektu dofinansowanie mogą uzyskać uczelnie, które we współpracy z pracodawcami działającymi w przemyśle motoryzacyjnym podejmą się organizacji „krótkich cykli kształcenia”  odpowiadających 5. poziomowi Polskich Ram Kwalifikacji (PRK). Warto podkreślić, że jest to bardzo ciekawy konkurs, bowiem organizacja kształcenia powinna zapewnić uczestnikom udział w zajęciach teoretycznych, które będą realizowane naprzemiennie z praktycznymi zajęciami u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w przemyśle motoryzacyjnym, a uczestnicy kursów będą mieli obowiązek praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach w wymiarze minimum 50% łącznego czasu kształcenia. W efekcie, po zakończeniu kursów uczestnicy będą mieli zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktykę, uzyskując przy tym tytuł dyplomowanego specjalisty.


Realizacja projektu jest odpowiedzią, na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, który w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju został jako sektor strategiczny. W projekcie tym niestety, przemysł motoryzacyjny rozumiany jest jedynie jako produkcja pojazdów samochodowych, nadwozi, przyczep i naczep oraz części i akcesoriów motoryzacyjnych, w związku z czym tylko producenci mogą być partnerami uczelni, które będą organizować kursy.


Robert Lewicki zwrócił uwagę, iż z perspektywy Odpowiedzialnego Rozwoju w przemyśle motoryzacyjnym niezwykle istotne jest wspieranie rozwoju programów kształcenia specjalistów w branży recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji. W stacjach demontażu przetwarzane są bowiem coraz nowsze i coraz bardziej zaawansowane technologicznie samochody, z których możliwe jest odzyskanie wielu części do ponownego wykorzystania. Strategia Unii Europejskiej w zakresie zagospodarowania wyeksploatowanych pojazdów samochodowych, wskazuje natomiast, iż najbardziej korzystne z perspektywy ochrony środowiska jest odzysk sprawnych części i podzespołów, i ich ponowne wykorzystanie, co jest zresztą zgodne ze koncepcją zrównoważonego rozwoju. Na rynku polskim jest jednak niewielu specjalistów, którzy w branży recyklingu mogliby wspierać stacje demontażu w zakresie skutecznego odzyskiwania sprawnych części i podzespołów, wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji.Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju problem rozumieją, niemniej jednak w tym pierwszym konkursie, określanym jako pilotaż, niemożliwe było ujęcie wszystkich kategorii przedsiębiorstw, jakie tworzą przemysł motoryzacyjny. Mamy jednak nadzieję, iż na etapie organizowania kolejnych edycji konkursu, regulamin zostanie rozszerzony tak, aby umożliwić realizację projektów przez uczelnie, dla których partnerem w projekcie będą stacje demontażu samochodów wycofanych z eksploatacji i inne firmy przetwarzania odpadów, co umożliwiłoby stworzenie programów kształcenia specjalistów w branży recyklingu.


()