13 listopada 2023

Skrzynka e-Doręczenia (terminy, obowiązek utworzenia)

Szanowni Państwo,

 

Przypominamy, iż od dnia 10 marca 2024 r. podmioty wpisane do KRS (wpisane przed 10 grudnia 2023r), będą komunikowały się z urzędami administracji publicznej za pomocą skrzynki e-Doręczenia.

Do tego czasu należy założyć taką skrzynkę na dany podmiot.

 

Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek mieć adres do doręczeń elektronicznych i prowadzić korespondencję za pośrednictwem e-Doręczeń.

 

Ważne:

e-Doręczenia i skrzynka dotyczy danego podmiotu, nie jest przypisana bezpośrednio do osoby np. prezesa zarządu

(jeżeli dana osoba jest prezesem zarządu w dwóch firmach, należy założyć dwa oddzielne adresy).

 

Osoby wpisane do CEIDG obowiązek elektronicznej korespondencji rozpoczną z dniem 1 stycznia 2024r. lub 1 października 2026r. (w zależności od tego, czy zmienią coś w CEIDG od 30 września 2025 roku do 30 września 2026 roku

(art. 152 ust. 2 ustawy) – to 01.01.2024r. lub nie – wtedy 1 październik 2026r.)

 

 

Poniżej  link z wyjaśnieniami dot. e-doręczeń (instruktaż montażu usługi, harmonogram):

https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/czym-sa-e-doreczenia

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy