12 marca 2024

Ważny Termin 15 marca 2024 r.

FORS przypomina, że do 15 mara 2024 r. każdy przedsiębiorca prowadzący stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji ma obowiązek przekazania sprawozdanie za 2023 r.
Sprawozdanie przekazujemy za pośrednictwem BDO do Marszałka Województwa.

Niezbędne informacje są dostępne na stronie – bdo.mos.gov.pl.

 

Niżej prezentujemy symulator osiąganych poziomów odzysku i recyklingu z uwzględnieniem próby strzępienia z opcją wyliczenia ewentualnej opłaty za nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu:

http://fors.pl/symulator2/

 

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy