9 kwietnia 2021

15. Konferencja Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Serdecznie zapraszamy do udziału w 15. Konferencji Recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowaną przez Abrys i APPLiA Polska Związek Pracodawców AGD. Konferencja odbędzie się dn. 14 kwietnia 2021 r. w formule online.

  1. edycja naszej konferencji dotyczącej elektrorecyklingu, odbędzie się w czasie szczególnym. Nie spotkamy się osobiście, ale nie przeszkodzi nam to w omówieniu najbardziej pilnych tematów, ponieważ życie wokół nas toczy się niezmiennie, a nawet w niektórych aspektach przyspiesza.

Pracujemy w biznesowym środowisku, które determinowane jest ciągle zwiększającymi się celami pracodawców oraz oczekiwaniami społeczeństwa. Każdego dnia spełniać musimy środowiskowe normy inwestując prywatne środki finansowe. Każdego dnia uczestniczymy w ostrej grze rynkowej obejmującej cały obieg produktów zapoczątkowany w punktach zbierania, a kontynuowany w zakładach przetwarzania u recyklerów.

Tym razem skupimy naszą dyskusję na pojawiającym się problemie braku niektórych typów odpadów, skuteczności raportowania, audytach oraz nowym prawie związanym z rozszerzoną odpowiedzialnością wprowadzających. Niestety, po raz kolejny zastanowimy się jak można przeciwdziałać odradzającej się szarej strefie i podyskutujemy o bardziej efektywnym systemie edukacji środowiskowej.

W tym roku proponujemy formułę online, dając naszym gościom jak zwykle wysoki poziom merytoryczny, studyjną realizację oraz możliwość zadawania pytań poprzez chat i dyskusji w wirtualnych kuluarach.

Do wymiany poglądów zapraszamy wszystkich, dla których temat ZSEE jest istotny.

Wojciech Konecki

Prezes Zarządu APPLiA Polska

Związek Pracodawców AGD

Więcej informacji na stronie: https://zsee.abrys.pl/

Zarejestruj się na: https://zsee2021.konfeo.com/pl/groups

Koordynator konferencji: Julia Gostyńska, j.gostynska@abrys.pl , tel. +48 784 036 990

Dołącz do nas

Członkiem Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów można zostać w każdej chwili. Zasady są proste: należy wypełnić jedną z trzech deklaracji członkowskich. Po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd, kandydat staje się członkiem Stowarzyszenia. Sekretariat przypomina o zapłaceniu składki przez wysłanie noty statutowej pod koniec każdego kwartału.

Dowiedz się więcej

Partnerzy